BørneIntra v2.19.1

Sundbyøster

Grubbemøllevej 225700 Svendborg

Tlf.: 2488 6180

Opslagstavle

Dato   
   
 • Opslagstavleikon

  LUKKET PÅ GRUND AF CORONA EPIDEMIEN

   

  Som Statsministeren meddelte onsdag d. 11.3 2020, er vi inde i en fast af Corona epidemien, hvor alle offentlige skoler og dagtilbud lukkes fra mandag d. 16.3. Regeringen opfordrer alle forældre og familier, der kan, til at holde børnene hjemme.

   

  Der er nødpasning i alle børnehuse i Sundbyøster fra d. 24.03.20.

   

  Kriterier for nødpasning er:

   

  • 0-9 årige børn hvis forældre varetager kritisk funktioner i det offentlige. Forældrene SKAL have afsøgt andre pasningsmuligheder.
  • 0-9 årige børn hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene SKAL have afsøgt andre pasningsmuligheder
  • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud.

   

  Er jeres barn / børn ikke tilmeldt nødpasning og I akut har brug for nødpasning ud fra ovenstående kriterier så kontakt:

  Pædagogisk teamleder i jeres børnehus eller Dagtilbudsleder Fie Lademann på tlf.nr 24886180 eller på mail: Fie.lademann@svendborg.dk

  23-03-2020 - 13-04-2020