BørneIntra v2.19.1

Sundbyøster

Grubbemøllevej 225700 Svendborg

Tlf.: 2488 6180

Opslagstavle

Dato   
   
 • Opslagstavleikon

  Forældrebestyrelsen i Sundbyøster savner flere medlemmer – går du med en lyst og interesse for dagtilbudsområdet, så læs endelig videre…

   

  I den seneste tid har vi i bestyrelsen haft afgang af medlemmer i forbindelse med, at deres børn ikke længere er indskrevet i området pga. start i FSFO mv., og derfor håber vi med opslaget at fange netop din interesse for det vigtige arbejde, vi bidrager ind i.

  Vi vil rigtig gerne være flere, da det er vigtig at alle børnehus har en repræsentant, så vi får de nødvendige diskussioner og dialoger ud fra forskellige holdninger, så vi derigennem kan styrke forældreperspektivet ind i dagtilbudsområdet.

   

  Vi arbejder blandt andet med:

  • de pædagogiske aspekter inden for området. I efteråret skal vi høre Ann-Elisabeth Knudsens oplæg om Leg & Dannelse. Efterfølgende er der dialog i forhold til den nye læreplan. Det er d. 4.11 2020, så sæt allerede x i kalenderen.
  • deltager i dialogmøder med de kommunale politikere, så vi har en stemme tæt på beslutningerne. Der er to årlige møder.
  • diskuterer de lokale tiltag i Sundbyøster
  • diskuterer de økonomiske tiltag og budgetter (vi godkender, de tiltag vi oplever i sparerunder samt når der tilføres midler til de forskellige institutioner)
  • deltagelse i ansættelsessamtaler i børnehusene
  • udarbejder høringssvar til det politiske udvalg.
  • Står for valg til frokostordningen, som er på valg hvert anden år.

   

  Der hersker en god stemning på møderne, hvor der altid er mulighed for at lufte de oplevelser forældrerepræsentanterne har fra de forskellige børnehuse i Sundbyøster. Med den nye dagtilbudsreform er det et krav, at der er repræsentanter fra alle børnehuse i området.  Sundbyøster dækker 4-Kløveren, Børnely, Humlebien, Poppellunden, Paraplyen og Kobberbækken. Vi mødes ca. 4-6 gange om året i tidsrummet fra 17.00-20.30. (det kan ske at det trækker ud, hvis der er mange dagsordenpunkter)

   

  Vi håber at se dig, hvis du tænker, du gerne vil bidrage ind i dialogen om dagilbudsområdet ud fra et forældreperspektiv. Tag fat i den daglige pædagogiske leder i din institution eller repræsentanten fra dit børnehus, hvis du vil vide mere.

   

  På bestyrelsens vegne Maiken Aarslev Rasmussen, Formand og repræsentant fra 4-kløveren.

  17-08-2020 - 30-09-2020