BørneIntra v2.19.1

Kulturuge i Kirkeby
Tilføjet d. 25-10-2015

Carl Nielsen i børnehøjde

Hele ugen har alle børn arbejdet med kunst- musik og sang. Bevæget sig i det kendte og ukendte og fået masser af nye oplevelser. Børnehuset har i samarbejde med skole, dapleje og lokale foreneinger været med til at planlægge KULTURNAT- arrangement fredag d.23.10. Børnehuset har dog haft aktiviteter hele ugen:

Alle børn har malet et maleri i løbet af ugen.

Der er blevet snakket om Carl Nielsen, hvad er han kendt for og hvem var han og hvordan levede man dengang.

Onsdag og fredag har vi haft morgencafesstemning, hvor Leas morfar og farfar kom og spillede og sang sammen med børnene.

Fredag mødtes dagpleje, vuggestue og yngste gruppe fra børnehave i hallen, hvor Luise Føns fra Babybandet sang og underholdt. Bagefter fortsatte børn og voksne fra dagpleje og børnehus selv med at lave flere sanglege og lege på tværs.

Fredag var der 3 værksteder fordelt på 12 steder på skole og i børnehave, både ude og inde.På værkstederne kunne man enten male til Carl Nielsen musik, synge, lege og spille musik eller tegne på portræt af Carl Nielsen Malerierne bliver senere opsat på ydervægge på skole og børnehus, som fælles kunstprojekt.

Alle børns tegninger bliver torsdag d.29.10 vist som diasshow på Kirkeby kirtetårn(hvis vejret tillader det)

Enkelte forældre kom og gav en hjælpende hånd med at få alle grupperne rundt til værkstederne

Til middag blev der serveret Carl Nielsen menu- nemlig Gule ærter.

Over middag var ældste børnegruppe igen på skolen- hvor de sammen med alle skolebørnene blev underholdt af to piger fra Den frie lærerskole.

En fantastisk uge med en helt fantastisk fredag hvor børn og voksne fra dagpleje, børnehus og skole fik mulighed for at være sammen på en helt anden måde og i det hele taget få en dejlig fælles oplevelse med sang, musik, kunst, kreativitet,anderledes mad og et godt grin