BørneIntra v2.19.1

Ny leder af Interkulturelt Team

 

Stillingen som leder af Interkulturelt team har været i opslag. Ud af et stærkt ansøgerfelt på i alt 48 ansøgere, har et enigt ansættelsesudvalg valgt at pege på Christina Lindholm som ny leder.

 

 

Christina har en faglig baggrund som socialrådgiver og har arbejdet med integrationsopgaver og tosprogede det meste af sit professionelle virke. Derudover har Christina en diplomuddannelse i ledelse. Christina har siden 2005 arbejdet i Svendborg Kommune og kommer netop nu fra en stilling som familiekonsulent på flygtningeområdet. Privat bor hun i Faaborg med sin kæreste og børn.

 

 

Interkulturelt Team er organisatorisk forankret på dagtilbudsområdet og lederen har reference til Sekretariats- og Dagtilbudschef Birgit Lindberg. Teamet løser bl.a. opgaver med sprogvurdering og sprogindsatser for flersprogede børn i dagtilbud og står for forebyggende indsatser for flygtningefamilier med børn. Derudover har teamet og lederen en bred samarbejdsflade med Jobcenter, skoler og frivillige om integrationsindsatsen.

 

 

Christina Lindholm tiltræder stillingen 1. februar 2017 i forbindelse med, at den nuværende leder, Lene Søndberg, har valgt at gå på pension.

Sidst ændret d. 19-03-2018