BørneIntra v2.19.1

Model for modtagelse af flygtningebørn i dagtilbud

 

Fra 1. august 2016 har Interkulturelt Team besluttet følgende procedure for modtagelse af nye flygtningebørn:

Interkulturelt Team består nu af tre Interkulturelle Sprogpædagoger, Kirsten Overgaard, Tina Kieler og Anne Nilsson. De varetager alle tre modtagelsesopgaven med de nye flygtningebørn. 

De Interkulturelle Sprogpædagoger tager imod de nye børn i de huse, hvor de i forvejen samarbejder med jer om sprogstimulering, inklusion og forældresamarbejde. 

Derudover er det Teamets Screenings- og Udviklingspædagog Maj-Britt  Enevoldsen,som varetager vejledningsopgaven ved modtagelsen af de nye flygtningebørn i dagplejen.  

Følgende procedure træder i kraft, når der kommer et nyt flygtningebarn til jeres dagtilbud

Interkulturelt Team modtager oplysning fra Team Integration om ny familie

Pladsanvisningen meddeler Interkulturelt Team, hvor barnet bliver indskrevet

Familiekonsulenten kontakter dagtilbud for aftale om opstartmøde. Har familien endnu ikke en familiekonsulent tilknyttet, deltager Jobkonsulenten i mødet.

På opstartmøderne deltager følgende personer

·          Forældre og barn

·          Familiekonsulent/Jobrådgiver

·          Dagtilbudsleder

·          Primærpædagog

·          Interkulturel Pædagog

·          Tolk

Følgende mødeindhold er fastlagt  

·          Rundvisning i dagtilbuddet

·          Dagsrytmen gennemgås  

·          Indkøringsplan (aftale om aflevering og afhentning)

·          Faktuelle oplysninger indskrives i overgangsskemaets side 1

·          Aftale om fremtidig kommunikationsform (SMS, m.v.)  

·          Børneintra introduceres    

Interkulturel Sprogpædagog udarbejder handleplan sammen med primærpædagogen. Handleplanen skal indeholde følgende punkter

·          indkøringsplan

·          sprogstimulering

·          inklusion

·          Evalueringsmøde aftales (2-3 mdr. senere).

·          Samme personkreds deltager, som ved opstartmødet

 

 På vegne af Interkulturelt Team ønskes I alle en dejlig sommer


 

Sidst ændret d. 19-03-2018