BørneIntra v2.19.1

Projekt Læsevenner

  dialogisk læsning

Et tværfagligt samarbejde mellem Svendborg kommunes dagtilbud, Svendborg bibliotek og frivilligområdet.

Bevilliget af socialstyrelsens pulje for en periode på 3 år (2019-2022).

Se folder klik her

Deltagende dagtilbud er: Paraplyen, Poppellunden, Kobberbækken, Humlebien, Nordlyset, Nordenvinden, Mariasøstrenes BH og Børnegården Byparken.

Hvert af disse dagtilbud får tilknyttet en fast frivillig læseven, som vil komme og læse med de deltagende børn i 1-1,5 time om ugen. Ligeledes tilbydes en frivillig læseven til hjemmet 1 time om ugen i en periode på 6 mdr.

De frivillige tilbyder dialogisk læsning, som vil bidrage til at styrke børns sproglige udvikling og spirende læselyst.

Målgruppen for projektet er primært børn med dansk som andetsprog og sekundært børn med dansk som modersmål.

De frivillige læsevenner får introduktion til dialogisk læsning og sparring omkring dette fra Interkulturelle sprogpædagoger.

Projekt Læsevenner har sigte mod en blivende indsats med forankring i frivilligområdet.

 

For yderligere information kontakt:

Projektleder Maj-Britt Enevoldsen tlf. 23281306

Assisterende projektleder Natalija Oxfeldt tlf. 40261583

Sidst ændret d. 07-03-2020