BørneIntra v2.19.1

Mindspringgrupper i Interkulturelt team

Interkulturelt team fik i 2018 uddannet 2 MindSpring-trænere ved MindSpring Kompetence center under Dansk Flygtningehjælp

  MindSpringgruppen forår 2018 med træner Hamid B. Pedersen og medtræner Farid Hotak fra Interkulturelt Team

Interkulturelle familiekonsulenter Hamid B. Pedersen og Farid Hotak blev uddannet i at kunne afholde børne-, unge- og forældre-gruppeforløb i MindSpring-konceptet.

MindSpring gruppeforløbene er et opsøgende tilbud til børn, unge og forældre med flygtningebaggrund om deltagelse i samtalegrupper ud fra konceptet MindSpring, der i Danmark er udviklet og organiseret under Dansk Flygtningehjælp.

Formålet med gruppeforløbene er, at deltagerne lærer af hinandens måde at løse problemer på og at give deltagerne ny indsigt og viden om:

-        Livet i eksil i Danmark

-        Kultur-, norm- og værdiforskelle

-        Svære valg i et nyt land

MindSpring-grupperne er også et grundlag for et nyt fællesskab, hvor deltagerne kan hjælpe og støtte hinanden også efter gruppeforløbet.


Det første MindSpring børnegruppe-forløb blev gennemført i foråret 2018, og bestod af 8 syriske flygtningebørn fra forskellige skoler i Svendborg .

De efterfølgende MindSpring guppe-forløb, var for hhv. unge og forældre.

·       Ungeforløbet blev gennemført i efteråret 2018 af Hamid i samarbejde med MindSpring med-træner Gro Caspersen, sproglærer på Nymarkskolen, hvor 8 unge deltog.

·       Forældreforløbet blev ligeledes gennemført i efteråret 2018 af Farid i samarbejde med MindSpring-træner Zineb Rhouiouad, tidl. medlem af Integrationsrådet i Svendborg. Her deltog 8 forældre.

Du kan læse mere om MindSpring i Interkulturelt Team og i øvrigt her

Der planlægges at gennemføre et børnegruppe-forløb for 8 nye børn i foråret 2019, hvor Farid og Hamid er MindSpring-trænere på forløbet.

Sidst ændret d. 05-08-2019