BørneIntra v2.19.1

Forældrekursus for flygtninge i Svendborg Kommune

 

Som en del af en forebyggende integrationsindsats tilbyder Interkulturelt Team et forældrekursus til kommunens nyankomne forældre med flygtningebaggrund.

Kursets undervisere er interkulturelle familiekonsulenter Susan Viborg, Farid Hotak og Hamid Bouhrouje Pedersen. På kurset får kursisterne et godt kendskab til hvilke forventninger, både formelle og uformelle, det danske samfund har til forældre i Danmark.

Formålet med kurset er at støtte forældrenes evne til at varetage rollen som forældre i et nyt land. De støttes i deres forudsætninger for at bidrage positivt og aktivt i forhold til børnenes trivsel og udvikling. Forældrenes rolle i forhold til børnenes inklusion i samfundets institutioner er også på dagsordenen. 

De første vellykkede forløb var skræddersyede tilbud til forældre fra Syrien og Eritrea. Undervisningen foregik med tolk. Læs mere på hjemmesiden.

Nyheden kan også læses her på Svendborg.dk

Vh. Interkulturelt Team

Sidst ændret d. 02-08-2018