BørneIntra v2.19.1

Dagplejen Gudme Gudbjerg Hesselager

Tlf.: 2488 6362

”Musik til Svend – fra 0 til 5”

Så er Svendborg kommunes musikprojekt startet op. Projektet hedder ”Musik til Svend – fra 0 til 5”. Det er byrådet, der har besluttet, at alle børn i alderen 0-5 år i Svendborg kommune skal tilbydes musikundervisning, og det er musikskolen, der koordinerer og står for undervisningen.

 

Gudme/Gudbjerg gruppen er valgt som den første dagplejegruppe til at deltage. Forløbet kører over 12 gange: første gang er en fælles orientering og planlægning sammen med dagplejerne, så er det 10 gange musik og til slut en evaluering af forløbet.

Undervisningen vil bestå af sang og musik, dans, leg og bevægelse og brug af musikinstrumenter. Det vil være Christina – musikpædagog – der står for undervisningen i vores gruppe. Vores musikforløb startede i uge 3 i vores legestue i Gudme.

Mandag d.8. februar kommer bl.a. borgmesteren og lederen af musikskolen i vores legestue for at sende projektet festligt i gang. Her vil der være et lille traktement for børn og voksne, og mon ikke avisen kikke forbi?!

Både dagplejere og børn har været meget positiv over musikundervisningen i sidste uge, så jeg er spændt og glæder mig til at deltage på fredag.

Mange musikhilsner fra Tanja

Pædagogisk teamleder i Gudme/Gudbjerg

Sidst ændret d. 27-01-2016