BørneIntra v2.19.1

Dagplejen Gudme Gudbjerg Hesselager

Tlf.: 2488 6362

Kære forældre til børn i dagplejen i Gudme og Gudbjerg

Godt nytår!

 

Vi har pr.1. januar 2016 besluttet at blive slået sammen til et dagplejeteam – Gudme/Gudbjerg gruppen. Dette gør vi for at styrke vores faglige udvikling og fællesskab.

Vi vil fra januar 2016 derfor have heldagslegestue 2 gange om måneden i vores dejlige lokaler på det gamle rådhus i Gudme. Hvor vi bl.a. arbejder på at få lavet bedre køkkenforhold, således det bliver muligt at tilberede varmt mad. Og på, at få nogle barnevogne/krybber til at stå fast til de børn, hvor forældre har en udfordring i at transportere barnevognen rundt.

  • I legestuen vil vi fortsat arbejde ud fra vores Vision, Mission og fælles Arbejdsgrundlag (se mere her)

  • Vi vil tage udgangspunkt i vores børnegruppe, når vi planlægger aktiviteter og laver læringsmiljøer.

  • Vi vil styrke det enkelte barn i at indgå i større børnefællesskaber, og børnene vil få relationer til og modspil fra andre børn.

  • Børnene vil få glæde af de forskellige kompetencer den enkelte dagplejer har.

  • Vi får styrket gæsteplejen, idet børnene får kendskab til og bliver tryg ved andre dagplejere, og at I som forældre møder de andre dagplejere i heldagslegestuen. Der vil om eftermiddagen være kaffe på kanden og det håber vi, at I vil prioritere tid til.

  • I middagsstunden kan der skabes mulighed for sparring og vidensdeling imellem dagplejerne, samt eksterne oplæg eller sparring.

 

Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde

Med venlig hilsen

Tanja Christophersen   

Pædagogisk teamleder                                                                                      

Sidst ændret d. 19-01-2016