BørneIntra v2.19.1

Kirkeby Børnehus fejrer 40 års jubilæum i år

 

Kirkeby Børnehave - Kirkeby Børne- og fritidscenter - Kirkeby Børnehus 1980-2020

 

Kirkeby Børnehus startede som en lille 20 børns  børnehave i 1980. Allerede i 1982 begyndte man med forældrebetalt madordning og der blev lejet et stykke jord til dyr og urtehave. I 1990 lavede man den første udvidelse med plads til 30 børnehavebørn og 24 skolebørn (skolefritidsordning)og hed  Kirkeby Børne og fritidscenter. I 1998 var den nuværende SFO-form fuldt implementret på skolerne og vi blev nu ren børnehave med plads til 38 børn. I 2004 blev Reginahaven, som var den anden børnehave i Kirkeby lagt sammen med Kirkeby og vi skiftede navn til Kirkeby Børnehus med plads til 76 børnehavebørn. Fra 2011 til 2018 var vi et Børnehus som sammen med 3 andre børnehuse udgjorde et samlet dagtilbud: Egebjerg. I 2019 kom yderligere 3 børnehuse med, så vi nu er et område med 7 børnehuse kaldet Øbakkerne.

I 2014/15 skete den sidste udvidelse i Kirkeby Børnehus, så vi nu kan rumme op til 100 børnehavebørn og  14 vuggestuebørn( pt. 75 børnehavebørn og 13 vuggestuebørn indskrevet). I alle årene har vi bevaret og selvfølgelig udviklet vores pædagogiske arbejde med udgangspunkt i profilen "fra jord til bord". Mad og måltidsdannelse, dyrkning af egen urtehave og pasning af dyr udgør stadig kernen i vores daglige arbejde sammenholdt med alt nyt forskning og viden omkring pædagogik. Med et fantastisk udeområde har vi alle muligheder for at organisere mangfoldige læringsmiljøer og give børn motoriske udfoldelser, stimulere deres nysgerrighed og gå på mod. Vi er Gazellebørnehus , som betyder at vi har et særligt fokus på fysisk aktivitet som pædagogisk redskab. Læring foregår hele dagen,legen er i centrum og vi har øje for såvel det enkelte barn som børnefællesskabet.

 

Vi fejrer vores 40 års jubilæum dels for nuværende børn og forældre d.6.3. dels med Åbent Hus d.3.7. om eftermiddagen for lokale borgere , tidligere børnehavebørn,- personaler og andre interesserede.

 

Hilsen Personalet v/ Tove

Sidst ændret d. 01-03-2020