BørneIntra v2.17

Egebjerg Kirkeby Børnehus

Assensvej 165771 Stenstrup

Tlf.: 2948 1833

Tlf 2.: 2948 1835

Uge 11

 

 • Allerførst TUSIND TAK for jeres opbakning og hjælp i fredags, så vi kunne afholde vores årlige pædagogiske dag. 
 • På  pædagogisk dag fik personale dels  forelagt læringsrapport over kortlægningsresultatet fra læringsledelse, som er med til at danne grundlag for valg af kommende pædagogiske tiltag. I rapportens konklusion står der bl.a, at børn i Kirkeby børnehus trives godt (faktisk over gennemsnittet for hele Svendborg. De oplever, at de laver mange, sjove og forskellige aktiviteter- især drengene trives overalt forventning.  De har gode venner og har det godt med de voksne. Forældres tilfredshed er også steget markant siden sidste kortlægning (fra T 1 til T 2)
 • Personale er også tilfredse med samarbejde på flere parametre, men oplever dog, at det er svært at understøtte børns sociale kompetencer og færdigheder optimalt. Samme tendens er observeret på skoleområdet og derfor igangsættes forskellige kompetencegivende forløb i 2018/2019 med fokus på Sociale kompetencer (selvregulering, robusthed mm). Pt har vi dels planlagt en fælles kursusdag i efteråret for hele Egebjergs personale med Susan Hart, som arbejder med neuroaffektiv udviklingspsykologi dels planer om fælles forløb med lærere og pædagoger fra skolen- også efter sommerferien.
 • På dagen arbejdede vi derefter med planlægning af forår/sommer i forhold til pædagogiske læreplanstemaer med et særligt fokus på naturen og naturfænomer og krop og bevægelse med dyrehold, urtehave og uderummet som omdrejningspunkt. For Solstuen/kommende skolebørn er der særligt fokus på personlig,alsidig udvikling samt sociale kompetencer). Vi igangsætter  næste aktionsforløb med  målet om at få pulsen op flere gange om ugen gennem lege i uderummet ( i vuggestuen et mål om mere bevægelse) med henvisning til vores status som Gazellebørnehus og deltagelse i Aktive børn i dagtilbud- projekt. Alt ialt en rigtig god dag med mulighed for at få snakket pædagogik. Baggrunden for ny justerede  pædagogiske læreplaner er bl.a et bredere læringssyn og fokus på værdien af børns leg, hvilket vi hilser meget velkomment. Spørg endelig hvis I vil vide mere.
 • Mandag tager Solstuen i teater
 • Tilmeldte børn til Aktive børn får påsat aktivitetsmålere mellem kl.13.00-14.00 ca. brev følger mandag.
 • Onsdag og torsdag afholder Kernestuen forældresamtaler
 • Onsdag er der HUSRÅDSMØDE kl.19.00-20.30
 • ugentlige aktiviteter/læringsmiljøer  med dyrefodring,madlavning, gymnastik/musikdage/ture ud af huset kan følges på gruppeinfo
 • Fredag inviterer Husrådet til Disneyaften (Se oplsag med tilmelding  i børnehuset
 • FERIE: HUSK AT GIVE BESKED OM PÅSKEDAGENE
 • OG BESKED OM EVT.  BEHOV FOR PASNING  D.11.5. SAMT UGE 29-30 SENEST D.18.3. (HEREFTER BETRAGTES JERES BARN SOM FRI, HVIS INTET ER REGISTRET.
 • ØVRIG FERIEAFHOLDELSE MÅ i OGSÅ MEGET GERNE REGISTRER SÅ SNART i VED BESKED.
 • Opfordring til at skrive jer på weekendfodring: Fra næste weekend mangler vi fodrefolk, så måske er der nye der kunne tænke sig at melde ind. snak med personalet. listen hænger i børnehaven, men vuggestueforældre er også MEGET VELKOMNE TIL AT SKRIVE SIG PÅ  og få en god oplevelse i weekenden
Sidst ændret d. 11-03-2018