BørneIntra v2.19.1

Info om pasning og Påsken

 

Kære forældre

Alle børn er nu skrevet som F frem til d. 13.4, det betyder at de tilmelder der tidligere er skrevet i de tre dage før påske er annulleret, da der fortsat er nødpasning frem til d. 13.4.

Hvis du opfylder kriterierne og forventer at få behov for nødpasning frem til og med onsdag den 8 . april, vil vi gerne have, at du tager telefonisk kontakt til den pædagogiske teamleder i dit børnehus/dagplejegruppe - gerne inden torsdag d. 26.3 kl. 12.. Alternativt kan dagtilbudslederen kontaktes.. Du finder kontaktinformation her på Børneintra.
 

Såfremt der sker ændringer i dit behov for nødpasning eller der opstår et behov for nødpasning, efter tilmelding d. 26.3, skal ligeledes tage telefonisk kontakt til den pædagogiske teamleder eller dagtilbudslederen, helst inden kl. 10, dagen før der er et nødpasnings behov.

Der er fortsat mulighed for nødpasning efter de hidtidige kriterier, der er fastsat af Børne- og Undervisningsministeriet:

 

  • 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  • 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

 

Nødpasningen sker som udgangspunkt i det børnehus eller ved den dagplejer, hvor barnet er indmeldt.

 

 

Venlig hilsen

Fie Lademann
Dagtilbudsleder

Sidst ændret d. 26-03-2020