BørneIntra v2.19.1

Sundbyøster Humlebien

Fruerstuevej 175700 Svendborg

Tlf.: 24904526

Forebyggende lukning af dagtilbud for at bekæmpe corona-smitten

 

Forebyggende lukning af dagtilbud for at bekæmpe corona-smitten

Kære forældre

For at minimere spredning af corona-smitten blev det på statsministerens ekstraordinære pressemøde i går meddelt, at alle dagtilbud lukker fra på mandag den 16. marts og foreløbigt fjorten dage, det vil sige til og med fredag den 27. marts. Statsministeren opfordrede til, at forældre holder deres børn hjemme allerede fra i dag, hvis det er muligt.

Der vil blive etableret nødpasning, det vil sige pasning af børn, hvor begge forældre varetager kritiske funktioner, og ikke kan finde anden pasningsmulighed, eller som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme ikke har mulighed for det. Kritiske funktioner omfatter på nuværende tidspunkt sundhedsområdet, det tekniske område, ældreplejen, politi og omsorg for socialt udsatte.

Hvis I ikke kan holde jeres barn hjemme i perioden fra mandag den 16. marts til fredag den 27. marts, og I ikke allerede har taget kontakt til børnehuset eller dagplejeren, skal I tage kontakt til den pædagogiske teamleder i børnehuset eller dagplejen alternativt dagtilbudslederen for at aftale nærmere om behov for nødpasning. Dette skal gøres senest i morgen fredag den 13. marts klokken 10.00. I løbet af i morgen vil forældre, der har meddelt behov for nødpasning blive kontaktet i forhold til tilrettelæggelsen af nødpasning.

Hvis jeres behov for nødpasning ændrer sig i perioden kontakter I ligeledes den pædagogiske teamleder i børnehuset eller dagplejen alternativt dagtilbudslederen.

Kommunerne modtager løbende retningslinjer fra ministeriet og KL, og I vil ligeledes løbende blive orienteret på BørneIntra. Der kan komme præciseringer i forhold til hvilke børn, der er omfattet af mulighed for nødpasning. Ministeriet præciserer at bedsteforældre, som på grund af alder eller helbred er særligt sårbare over for corona-smitten, ikke bør passe børn.

Læs mere om hvordan I skal forholde jer, så I medvirker til at mindske udbredelsen af corona-smitten på www.coronasmitte.dk, som løbende opdateres.

Vi håber på jeres forståelse og samarbejde om håndtering af situationen med afsæt i sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

 

Med venlig hilsen

Birgit Lindberg

Sekretariats- og dagtilbudschef

Svendborg Kommune

 

Fie Lademann Områdeleder 2488 6180

 

Marjun B. Jensen Pædagogisk teamleder 2490 4526

 

Sidst ændret d. 12-03-2020