BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Forældreinformation den 14. januar 2021

 

Kære forældre

På pressemødet i går d. 13. januar 2021 blev det meldt ud, at restriktionerne på børne- og undervisningsområdet forlænges. Det sker for at modvirke spredning af smitte med den særligt smitsomme variant af COVID-19, cluster B.1.1.7.

 

Retningslinjerne forsætter

Det betyder, at de nuværende retningslinjer for dagtilbud forsætter foreløbig frem til og med d. 7. februar 2021:

  • Dagtilbud har fortsat åbent, og forældre opfordres til at holde børn hjemme i det omfang, det er muligt.
  • Afstandskrav på to meter ved aflevering og afhentning, så vidt det er muligt.
  • Brug af mundbind/visir indendørs i dagtilbud.
  • Begræns legeaftaler – og undgå legeaftaler med børn, som barnet ikke plejer at lege med.
  • Besøg i dagtilbud af børn, som har fået tilbudt plads samt nye indskrevne børn kan stadig ske.
  • Inddeling af børnene i mindre, faste grupper med faste voksne tilknyttet, så vidt det er muligt.

 

Forældrebetaling

Børne- og Undervisningsministeriet oplyser, at forældre, der følger opfordringen om at holde deres barn hjemme, ikke har krav på at få forældrebetalingen tilbagebetalt. Begrundelsen er, at der alene er tale om en opfordring, og at det er forældrenes eget valg. Hvis de landsdækkende udmeldinger omkring dette ændrer sig, vil I få nærmere information.

 

Film om coronavirus – på flere sprog 

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har lavet en kort film, der forklarer, hvordan COVID-19 smitter, og hvorfor det er vigtigt at holde sig løbende opdateret via de danske myndigheder.

 

Filmen kan ses på følgende sprog:

Dansk: https://lnkd.in/eACyRzt

Urdu: https://lnkd.in/epqyY_e

Arabisk: https://lnkd.in/eVmAavR

Kurdisk: https://lnkd.in/eMP4zYK

Farsi: https://lnkd.in/e8jpk7s

Somali: https://lnkd.in/eTNimbr

Tyrkisk: https://lnkd.in/eAw_C-d

Tigrinya: https://lnkd.in/euwf7At

 

Det er endvidere muligt at finde råd og vejledning om COVID-19 og coronavirus på 12 forskellige sprog her: https://uim.dk/covid-19

 

I er velkommen til at kontakte pædagogisk teamleder, hvis I har spørgsmål.

 

Venlig hilsen

 

Birgit Lindberg

Sekretariats- og dagtilbudschef

Sidst ændret d. 14-01-2021