BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Forældreinformation pr. 11. januar 2021

 

Kære forældre

På baggrund af Børne- og Undervisningsministeriet nye retningslinjer er der følgende ændringer i vores dagtilbud i Svendborg Kommune.

 

Afstandskrav

Forældre og øvrige besøgende i dagtilbud skal holde 2 meters afstand til andres børn, andre forældre og medarbejdere, så vidt det er muligt.

Afstandskravet på 2 meter gælder forsat ikke for børns leg og medarbejders omsorg og arbejde med børnene i dagtilbud.
 

Aflevering og afhentning

Om forældre skal aflevere og hente deres børn udendørs eller indendørs, vil afhænge af de forskellige muligheder, som er i de enkelte børnehuse og dagplejegrupper. Det vil I derfor få mere information herom af den pædagogiske teamleder eller dagplejer.

Ved aflevering og afhentning skal der bruges mundbind/visir ved ophold indendørs, og der skal forsat være fokus på at holde afstand og have høj håndhygiejne. Husk også at begrænse varigheden i besøget samt antallet af besøgende.

 

Legeaftaler

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn følger de samme anbefalinger som voksne: At man primært ses med sin egen husstand og ser så få som muligt. Børn bør derfor undgå legeaftaler med børn, som barnet ikke plejer at lege med.

 

Faste mindre grupper

Så vidt det er muligt, er hverdagen tilrettelagt, så børnene er inddelt i faste, mindre grupper med faste voksne tilknyttet. Dette gælder også, når børnene er udenfor.

 

Besøg i dagtilbud af børn og forældre

Børn, som har fået tilbud om plads samt nye indskrevne børn kan forsat komme på besøg i vores dagtilbud. Ved indendørs besøg skal forældre bære mundbind/visir, og der skal være fokus på at holde afstand og have høj håndhygiejne.

 

I er velkommen til at kontakte pædagogisk teamleder, hvis I har spørgsmål.

 

Venlig hilsen
Birgit Lindberg
Sekretariats- og dagtilbudschef

Sidst ændret d. 11-01-2021