BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Nye retninglinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet

 

Kære forældre

 

Dagtilbud holdes forsat åbne, da Sundhedsmyndighederne vurderer, at de mindre børn ikke driver smitteudviklingen i epidemien.

Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt nye retningslinjer, som foreløbig er gældende til og med d. 17. januar 2021.

 

Særlig opfordring

I retningslinjerne opfordrer Børne- og Undervisningsministeriet forældre til at holde deres børn hjemme i det omfang, det er muligt.

Det kan være forældre, som er hjemsendt og som ikke har mulighed for at varetage arbejdet hjemmefra. Der kan være tale om forældre i mange forskellige situationer; fx kunne der være tale om grupper af frisører, tjenere, kokke og ansatte i butikker, der er lukkede.

 

Mundbind og visir

Fra mandag d. 11. januar 2021 skal alle forældre og øvrige besøgende over 12 år bære mundbind eller visir ved ophold indendørs i vores dagtilbud i Svendborg Kommune.

Nogle personer kan være fritaget for kravet om at bære mundbind/visir. De har mulighed for at bære et badge, hvis de ønsker det.

Man kan læse mere om fritagelse for kravet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Mundbindsbadge

 

I er velkommen til at kontakte pædagogisk teamleder, hvis I har spørgsmål.

 

Venlig hilsen
Birgit Lindberg
Sekretariats- og dagtilbudschef

Sidst ændret d. 08-01-2021