BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Mulighed for dagpenge ved pasning af barn smittet med COVID-19

 

Kære forældre

I har nu mulighed for at søge om dagpenge, hvis I skal passe jeres børn under 14 år, der er sendt hjem efter at have været i nær kontakt med en person, der er smittet med COVID-19, ved screening for COVID-19, eller hvis barnet selv er smittet.

Det gælder for børn, der er hjemsendt eller testet positiv i perioden fra den 29. september 2020 til og med den 31. december 2020.

Hvis I ansøger om dagpenge, vil I blive bedt om at dokumentere, at jeres barn er hjemsendt. Jeres dagtilbud kan være behjælpelige med at udarbejde den nødvendige dokumentation, hvis I henvender jer til den pædagogiske teamleder.

I kan læse mere om den midlertidige hjælpeordning på www.borger.dk/covid19-dagpenge.

 

I er velkommen til at kontakte den pædagogiske teamleder, hvis I har spørgsmål.

 

Venlig hilsen
Birgit Lindberg
Sekretariats- og dagtilbudschef

Sidst ændret d. 12-10-2020