BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

COVID-19 forældrepjece fra Sundhedsstyrelsen

 

Kære forældre

Sundhedsstyrelsen har lavet en pjece til jer forældre, som fortæller, hvad I skal gøre, hvis jeres barn har symptomer på COVID-19 eller bliver sendt hjem ved smittetilfælde i dagtilbuddet.

Med denne pjece ønsker Sundhedsstyrelsen at give en afklaring på mange af de tvivlsspørgsmål, som både forældre og medarbejdere kan have om, hvornår børn skal blive hjemme, og hvornår de kan komme i dagtilbud.

I finder Sundhedsstyrelsens pjece her:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Information-til-forældre/Informationsmateriale-til-foraeldre-om-boern-med-symptomer-der-kan-vaere-COVID19-eller-som-har-hjems.ashx?la=da&hash=6741DEA0A705106D4511506612CF6F56E868431D

 

I er altid velkommen til at kontakte den pædagogiske teamleder, hvis I har spørgsmål.

 

Venlig hilsen

Birgit Lindberg

Sekretariats- og dagtilbudschef

Sidst ændret d. 15-09-2020