BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Sommeren 2020 og Covid-19

 

Kære forældre

 

I dagtilbud arbejdes der stadig efter Sundhedsstyrelsens brede anbefalinger med forebyggelse af smittespredning af COVID-19.

 

Det betyder forsat, at hvis jeres børn har symptomer på sygdom, skal barnet blive hjemme. Også ved milde symptomer. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at egen læge kontaktes med henblik på eventuel test.

 

Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet materiale til dagtilbud og skole, der beskriver, hvordan eventuelle tilfælde af COVID-19 skal håndteres. Det kan I læse mere om i det vedhæftede brev, der indeholder information om:

  • Ferie i udlandet
  • Håndtering af tilfælde af COVID-19 i dagtilbud
  • Håndtering af tilfælde af COVID-19 i husstanden

 

Ligeledes er der udarbejdet en pjece til forældre, som kan findes her:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Tilf%C3%A6lde-af-covid-19-i-skole,-dagtilbud-mm/Info_foraeldre_dagtilbud_skoler_mm_A4.ashx?la=da&hash=394193D07134C748916F362EABA2F9DF1FF1D337

 

Du kan også læse uddybende info her.

 

Med venlig hilsen

 

Birgit Lindberg

Sekretariats- og dagtilbudschef

Sidst ændret d. 25-06-2020