BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Fase 2 - nye overordnede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

 

Kære forældre

 

Sundhedsstyrelsen har i sidste uge udgivet nye overordnede anbefalinger for fase 2 af genåbningen af dagtilbudsområdet og en række andre sektorer. Du kan læse dem her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning

 

De nye brede anbefalinger betyder, at der holdes fast i et fokus i hverdagen på forebyggelse af smittespredning omkring hygiejne, rengøring og afstand mm.

Samtidig vil vi på nogle områder nærme os en hverdag med mere almindelige forhold, der er genkendelige i forhold til situationen før corona.

 

Medarbejderne i børnehusene og dagplejen arbejder aktuelt med at tilpasse hverdagen til de nye retningslinjer. Dette vil ske løbende og i en overgang vil de hidtidige retningslinjer på nogle områder kunne være gældende. I vil over den kommende tid få besked fra den pædagogiske teamleder eller dagtilbudsleder, hvilken betydning de nye anbefalinger får i jeres børnehus eller dagpleje.

 

Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger er forholdsvis brede og generelle, og derfor vil man også kunne opleve, at der på nogle punkter kan være forskel på, hvordan det bedst giver mening i hverdagen i de forskellige børnehuse og i dagplejen.

 

Vi vil gerne takke for den store opbakning til medarbejdere i børnehusene og dagplejen og de nye måder at arbejde på – og håber, I som forældregruppe fortsat vil støtte op om næste fase af genåbningen.

 

Såfremt I har spørgsmål, er I velkommen til at kontakte den pædagogiske teamleder.

 

Med venlig hilsen

 

Birgit Lindberg
Sekretariats- og dagtilbudschef
Svendborg Kommune

Sidst ændret d. 19-05-2020