BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Film og brev fra Sundhedsstyrelsen til børn og forældre

 

Torsdag d. 16. april åbner dagtilbud i Svendborg op igen.

 

Her er link til en film fra Sundhedsstyrelsen til børn i børnehavealderen om den nye hverdag – ”Sådan går vi i børnehave igen” Se den sammen med jeres barn.

Corona Nyt: Sådan går vi i børnehave igen. Film til børnehavebørn om den forandrede hverdag, når vi skal i børnehave igen.

 

Her er til brev fra Sundhedsstyrelsen til alle forældre om genåbningen. Brevet er også sendt i eboks til alle forældre.

Link til forældrebrevet: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Brev-til-foraeldre-i-forbindelse-med-genaabning

Hvis du har spørgsmål til opstarten kan du kontakte den pædagogiske teamleder i dit børnehus eller dagpleje.

Sidst ændret d. 14-04-2020