BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Genåbningens første fase - de første skridt

 

Kære forældre og medarbejdere!

 

Statsminister Mette Frederiksen meddelte i går, hvordan første fase af genåbningen af Danmark skal forløbe efter nedlukningen som følge af corona-smitte.

 

Genåbningens første fase indbefatter børn i dagtilbud og børn i skole til og med femte klasse, hvor der fra onsdag den 15. april vil ske en gradvis åbning af dagpleje, børnehuse og skoler. Med afsæt i sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal rammerne og hygiejnen være i orden, før dagtilbud og skoler kan åbne.

 

Lige nu er der flere spørgsmål end svar på, hvordan åbningen i praksis kommer til at foregå hos den enkelte dagplejer og i det enkelte børnehus. Sundhedsmyndighederne, Børne- og Undervisningsministeriet og Kommunernes Landsforening arbejder på højtryk for at udarbejde retningslinjer for åbning af dagtilbud og skoler. Vi afventer disse retningslinjer inden vi beslutter, hvordan genåbningen af dagpleje og børnehuse skal foregå. I vil løbende blive orienteret på BørneIntra om genåbning af dagpleje og børnehuse og start i forårsSFO.

 

Indtil alle dagplejere og børnehuse er åbnet er der fortsat mulighed for nødpasning efter de kriterier, der er fastsat af Børne- og Undervisningsministeriet:

  • 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder
  • 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder
  • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet

 

Med venlig hilsen

Birgit Lindberg

Sekretariats- og dagtilbudschef

Sidst ændret d. 07-04-2020