BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Nødpasning - perioden med nedlukning forlænget til 13. april

 

Kære forældre

 

Regeringen har foreløbig forlænget perioden med nedlukning af dagtilbud frem til og med mandag den 13. april.

 

Der er fortsat mulighed for nødpasning efter de hidtidige kriterier, der er fastsat af Børne- og Undervisningsministeriet:

 

  • 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  • 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

 

Nødpasningen sker som udgangspunkt i det børnehus eller ved den dagplejer, hvor barnet er indmeldt.

 

Hvis du opfylder kriterierne og forventer at få behov for nødpasning frem til og med mandag den 13. april, vil vi gerne have, at du tager telefonisk kontakt til den pædagogiske teamleder i dit børnehus/dagplejegruppe. Alternativt kan dagtilbudslederen kontaktes. Du finder kontaktinformation her på Børneintra.
 

Du skal ligeledes tage telefonisk kontakt til den pædagogiske teamleder inden kl. 10 dagen før, såfremt der sker ændringer i dit behov for nødpasning eller der opstår et behov for nødpasning.

 

Børn i nødpasning, der pr. 1 april skal skifte mellem dagtilbud fortsætter i nødpasning, hvor de er tilknyttet for nuværende. Det kan f.eks. være ved skift fra dagplejen eller Byparkens vuggestue til børnehave pr. 1. april. Her fortsætter barnet i nødpasning i dagplejen eller Byparkens vuggestue. Dette fortsætter ind til nødpasningen ophører. Det sker for at skabe de bedst mulige rammer for barnet om overgangen til børnehave.

 

Vedrørende opstart i forårs-SFO – se separat nyhed d. 24.3. her på Børneintra

 

Med venlig hilsen

Birgit Lindberg

Sekretariats- og dagtilbudschef

Sidst ændret d. 26-03-2020