BørneIntra v2.19.1

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Nødpasning i dagtilbud – opdateret d. 20. marts 2020

 

Fra 16. marts er der etableret nødpasning på dagtilbudsområdet som led i regeringens tiltag for at begrænse udbredelsen af corona-smitte.

 

Regeringen opfordrer generelt alle forældre og familier til at holde børnene hjemme, hvis de kan. I Svendborg har godt 96 % af alle forældre fundet andre muligheder. I skal have en stort tak for jeres beredvillighed til på den måde at understøtte indsatsen mod corona.

 

Børne- og Undervisningsministeriet har oprettet en hjemmeside, hvor man kan finde svar på mange spørgsmål ift. nødpasning i dagtilbud, nødundervisning på skoler mm:

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar

 

Der er mulighed for nødpasning, hvis man er omfattet af de kriterier, som er fastsat af Børne- og Undervisningsministeriet:

  • 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  • 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

 

Af hensyn til smitterisiko samles nødpasningen ikke i større grupper, men etableres som udgangspunkt de steder, hvor der er et behov. Nødpasningen tilpasses løbende, hvis behovet ændrer sig.

 

Har du som forælder uafklarede spørgsmål om nødpasning, så kontakt din pædagogiske teamleder via Børneintra eller kontaktoplysningerne på www.dagtilbudisvendborg.dk.

 

Med venlig hilsen

Birgit Lindberg

Sekretariats- og Dagtilbudschef

Sidst ændret d. 23-03-2020