BørneIntra v2.19.1

Fyrtårnet

5700 Svendborg

Fyrtårnet

Fyrtårnet er et selvejende netværk, bestående af 4 dagtilbud; Byparkens Vuggestue, Børnegården Byparken, Mariasøstrene og Rantzausminde. Det er 4 juridiske og selvejende enheder, der har forpligtiget sig i et netværk.