BørneIntra v2.19

Dagtilbudsområdet

Børn og UngeRamsherred 55700 Svendborg

Tlf.: 62 23 45 05

Velkommen til BørneIntra i Svendborg

Hjemmesider, FamilieIntra og PersonaleIntra

- ét samlet sted for kommunale og selvejende dagtilbud, børnehuse og dagplejegrupper

Billede

Seneste nyhed...

Valg af frokostordning 2019-2020

- HUSK at stemme senest 22. november 2018

  Billede

Hvert andet år kan frokostordning i dagtilbud fravælges.

 

”Hvis ikke du siger nej - har du sagt ja!
Det tæller som et ja til frokostordning, hvis man ikke fravælger frokostordningen. Årsagen er, at regeringen i udgangspunktet gjorde frokostordningen obligatorisk. Et fravalg skal derfor være udtryk for et bevidst fravalg.
I dagtilbud eller børnehuse med kun én fysisk enhed (en bygning) kan forældrebestyrelsen tage en beslutning på vegne af forældrene, medens forældrene i et områdeledet dagtilbud med flere børnehuse, skal have mulighed for individuelt fravalg. I Svendborg Kommune er alle dagtilbud områdeledet, undtagen selvejende dagtilbud.
Valget foregår anonymt.”

 

Du finder mere om valget på www.dagtilbud.svendborg.dk. Direkte link til det med Valg 2018 kan ses her.
Du kan også få yderligere information i dit barns dagtilbud eller børnehus.

 

Hvis ikke man afleverer en stemmeseddel, har man sagt JA TAK til at modtage og betale et sundt frokostmåltid.

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Samtykke fra forældre / Personforordning og databeskyttelseslov

  I forbindelse med de nye regler om borgernes databeskyttelse, som trådte i kraft 25. maj 2018, er reglerne for samtykke fra forældre gennemgået. De nye regler ændrer dog ikke på det generelle samtykke fra forældre i kommunale dagtilbud.

  I øvrigt gælder, at vi altid skal være opmærksomme på, at databeskyttelse gælder, hvis vi offentliggør personoplysninger. Bl.a. hvis vi har offentliggjort oplysninger om eller billeder af andre personer, har de berørte personer ret til at protestere over for dig. Du skal så som ansvarlig tage stilling til protesten og fx fjerne oplysningerne eller billederne fra internettet. Det gælder på BørneIntra såvel som på sociale medier.

  Et godt råd er altid at respektere privatlivets fred.

  Du kan læse mere om reglerne her.
  I forhold til forældresamtykke om billedoptagelser kan du læse retningslinjerne her.

  12-07-2018
 •  Opslagstavleikon

  Grundlæggende informationer
  Materiale til ajourføring og opdatering af de grundlæggende informationer på BørneIntra sendes disse til:
   

  Emne Ansvarlig medarbejder
  Kommunale dagtilbud, dialogmøder m.v. britt.lykke.ejby@svendborg.dk
  Selvejende dagtilbud, dialogmøder m.v. britt.lykke.ejby@svendborg.dk
  Bestyrelse britt.lykke.ejby@svendborg.dk
  Feriesamling majbritt.kjaerulff@svendborg.dk
  Pædagogik anne.bang.olsen@svendborg.dk
  Aktive børn majbritt.kjaerulff@svendborg.dk
  Mad og måltid majbritt.kjaerulff@svendborg.dk
  Sundhed majbritt.kjaerulff@svendborg.dk
  Kultur majbritt.kjaerulff@svendborg.dk
  Lovgivning majbritt.kjaerulff@svendborg.dk
  Beslutningsgrundlag ann-dorthe.thomsen@svendborg.dk
  Økonomi og forsikring britt.lykke.ejby@svendborg.dk
  Bygninger majbritt.kjaerulff@svendborg.dk
  Uddannelse majbritt.kjaerulff@svendborg.dk
  11-09-2017
 •  Opslagstavleikon

  11-09-2017
 •  Opslagstavleikon

  Medicin til børn i dagtilbud
  Medarbejdere i dagtilbud og andre steder må KUN udlevere medicin til børn, hvis det er lægeordineret. Ordinationen skal være skriftlig og det er lederens ansvar, at en medarbejder der udlevere eller giver medicin til et barn har kompetence til det.
   

  Medicin til børn i skoler og pasningsordninger er beskrevet nærmere af Sundhedsplejen i Svendborg Kommune. Du kan læse vejledning - og også andet fra Sundhedsplejen her på BørneIntra, under menupunktet Sundhedwww.dagtilbudisvendborg.dk eller fra dagtilbuddenes egne hjemmesider.
   

  Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsen, der har lavet retningslinjer for bl.a. medicingivning til børn med kroniske eller langvarige sygdomme og ved akut sygdom. Læs Sundhedsstyrelsens information om medicingivning til børn.
   

  Se guide fra Børn&Unge i at give medicin til børn.
   

  Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Sundhedsafdelingen på telefon 6223 3000 eller sundhed@svendborg.dk.

  11-09-2017
 •  Opslagstavleikon

  FOKUS – det sammenhængende børneliv
  - lokal guide og andre dokumenter kan ses i menupunktet Pædagogik eller ved at følge link nedenfor.

  11-09-2017
 •  Opslagstavleikon

  Feriesamling
  Ifølge Dagtilbudsloven er kommunen pasningsforpligtet alle dage året rundt, undtagen Grundlovsdag 5. juni og Juleaftensdag 24. december samt lørdage, søndage og helligdage.
  I perioder med lavt fremmøde holder vi feriesamling i et eller flere børnehuse i eget dagtilbudsområde, ofte med medarbejdere som børnene kender fra deres dagplejegruppe eller børnehus.
  Du kan læse mere om feriesamling her og se skema med oplysninger om feriesamling i alle dagtilbud.
  Ændringer til skemaerne sendes til majbritt.kjaerulff@svendborg.dk.

  11-09-2017
 •  Opslagstavleikon

  Problemer med at logge ind?
  Forældre, øvrig familie og medarbejdere skal kontakte den pædagogiske teamleder, eller den BørneIntra anvarlige i det sted, hvor man har børn eller er ansat, hvis problemer med at logge ind. Alternativt kan den BørneIntra-ansvarlige kontaktes.
  Kontaktpersoner for alle dagtilbud ses
  under LogIn.

  11-09-2017
 •  Opslagstavleikon

  Domænenavne
  Alle dagtilbud har eget domænenavn, dvs. direkte web-adresse til hjemmeside. Det er:
  bornebyoster.svendborg.dk
  dagplejen.svendborg.dk
  egebjerg.svendborg.dk
  fyrtaarnet.svendborg.dk
  sundet.svendborg.dk
  vesterlunden.svendborg.dk

  osterdalen.svendborg.dk


  Ønskes domænenavne på børnehus-niveau skal dagtilbud selv sørger for oprettelse. På www.dk-hostmaster.dk kan man se om et ønsket domændenavn er ledigt. Det anbefales at 

  Andre med domænenavn på BørneIntra - med adgang fra dagtilbud.svendborg.dk er:
  interkultureltteam.svendborg.dk
  resursepadagog.svendborg.dk

  sprog.svendborg.dk

   

  Har du spørgsmål kan du sende en mail til majbritt.kjaerulff@svendborg.dk.

  18-07-2017
 •  Opslagstavleikon

  APP til BørneIntra 

  Gratis app til BørneIntra er tilgængelig i AppStore og PlayButik.

  14-07-2017
 •  Opslagstavleikon

  Om Børnehuset
  Fra den automatisk genererede liste Børnehuse på www.dagtilbud.svendborg.dk er der link til de enkelte dagtilbud og børnehuses hjemmesider. Du kan se den automatisk genererede liste ved at klikke her.

  11-09-2017
 •  Opslagstavleikon

  Følg linket og besøg Svendborgprojektets nye idebank, som giver inspiration og links til sjove aktiviteter i forbindelse med Aktive børn i dagtilbud. 

  11-09-2017
 •  Opslagstavleikon

  Digital oplæsning
  Forældre og andre, der gerne vil have læst en tekst op kan hente og installerer gratis fjernbetjening, der giver mulighed for at få en vilkårlig tekst i fx e-mail, tekstbehandler eller på en hjemmeside læst højt. Program kan hentes ved at følge link nedenfor.

  Programmet hedder adgangforalle og kan bruges af ordblinde, dårlige læsere og andre, men ikke af blinde og meget svagtseende personer, da man skal kunne markere en tekst, som er en forudsætning for at få oplæst noget indhold. Denne gruppe bruger typiske mere avancerede hjælpemidler til navigation og oplæsning.

  Det er Digitaliseringsstyrelsen, der står bag Digital oplæsning, som kan hentes via www.adgangforalle.dk.

  11-09-2017