BørneIntra v2.19.1

Dagplejen Tved

Tlf.: 2126 7290

Velkommen til dagplejerne i Tved

Vi bor i Tved/Nordre.

Dagplejerne i Tved er delt i 2 grupper: Tved Syd og Tved Nord

Skiftende billeder

Pædagogiske formål for legestuen

  • At understøtte det pædagogiske arbejde i forhold til vision, mission og fælles arbejdsgrundlag
  • At børnene præsenteres for en bred vifte af aktiviteter og tiltag inden for de 6 temaer i loven om læreplaner
  • At børnene får relationer til og modspil fra en større gruppe børn
  • At børnene får udbytte af forskellige medarbejderes særlige kompetencer
  • At arbejdet i legestuen tager udgangspunkt i børnenes aktuelle behov og kompetencer. Børnene deltager i aktiviteter, der er tilpasset gruppen og den enkeltes niveau

 

I Tved Syd er vi 4 dagplejere: Jane, Helle, Else og Dorthe.

Vi går i FALULA-legestue i Dagplejens Hus på Fruerstuevej nr. 17, torsdag i lige uger.


I Tved Nord er vi 4 dagplejere: Stine, Anne, Lone og Tina.
Vi går i FALULA-legestue i Dagplejens Hus på Fruerstuevej nr. 17, torsdage i ulige uger.

 

Se mere om dagplejerne her

Se vores pædagogiske læreplan her

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag