BørneIntra v2.19.1

Dagplejen Vestre Bydel

Tlf.: 2126 7290

Velkommen til dagplejerne i Vestre Bydel

Pædagogiske formål for legestuen

•At understøtte det pædagogiske arbejde i forhold til vision, mission og fælles arbejdsgrundlag

•At børnene præsenteres for en bred vifte af aktiviteter og tiltag inden for de 6 temaer i loven om læreplaner

•At børnene får relationer til og modspil fra en større gruppe børn

•At børnene får udbytte af forskellige medarbejderes særlige kompetencer

•At arbejdet i legestuen tager udgangspunkt i børnenes aktuelle behov og kompetencer. Børnene deltager i aktiviteter, der er tilpasset gruppen og den enkeltes niveau

Billede

 

Tirsdagsgruppen:

Bente Christiansen, Julie Lauritsen, Gitte Clausen og Gitte Lind

Vi brænder for at udvikle vores små poder. Vi arbejder ud fra de 8 samspilstemaer (ICDP)

Det gør vi ved at være opmærksomme på vores handlinger.

Udvikle dem både motorisk - sprogligt og socialt, samt anerkende dem for deres små 

forskelligheder.

 

  • Vi vægter tryghed og genkendelighed. Vi vægter det sociale højt, så børnene bliver trygge i deres omgivelser.
  • Vi arbejder med Lærerplaner og følger vores planlagte årshjul ( aktivitetskalender )
  • Vi sætter en stor ære i at vores børn føler sig set hørt og anerkendt☺
  • Vi tilpasser os at aktiviteter ligger tæt op ad årstiderne og højtiderne☺
  • Vi serverer Sund og varieret kost.

 

Torsdagsgruppen:

Saliha Dzubur, Susanne (Sanne) Lund og Mette Andersen

Vi brænder for, at børnene føler sig set, imødekommet og får anerkendelse samt, at børnene føler sig trygge, så de kan udvikle sig indenfor de læreplanstemaer, vi arbejder med.

Børnene lærer også de andre dagplejere at kende, hvilket er godt i forhold til gæstepleje.

 

Se mere om alle dagplejerne her

Se vores pædagogiske læreplan her

Seneste nyhed...

Dagplejens Dag i Vestre

  Billede

Vi er inviteret til Svend Band i Musik Huset til Dagplejens dag - vi danse og sang og havde en skøn formiddag.

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag