BørneIntra v2.19.1

Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave & Vuggeri

Rantzausmindevej 1725700 Svendborg

Tlf.: 40215405 - 21516788

Tlf 2.: 21248261

Velkommen til Rantzausminde selvejende Børnehave & Vuggeri

Et smørhul mellem strand og skov. Vi er et alsidig dagtilbud, der især vægter udeliv og bevægelse (vi er DGI - leg, bevægelse og idræt certificeret). Vi har en fantastisk legeplads med egen skov. Her er plads til alle. Nærvær, omsorg, tryghed, trivsel og faglighed går hånd i hånd hos os.

Vi er selvejende; det er den driftsform der sikrer Jer forældre mest mulig indflydelse.

Skiftende billeder

Alle er velkomne til at komme på besøg - ring til os og aftal en dag for et besøg.

 

 

Seneste nyhed...

Brev til alle forældre fra dagtilbudschefen vedr.:

Forebyggende lukning af dagtilbud for at bekæmpe corona-smitten

Kære forældre i Rantzausminde Børnehave & Vuggeri

 

For at minimere spredning af corona-smitten blev det på statsministerens ekstraordinære pressemøde i går meddelt, at alle dagtilbud lukker fra på mandag den 16. marts og foreløbigt fjorten dage, det vil sige til og med fredag den 27. marts. Statsministeren opfordrede til, at forældre holder deres børn hjemme allerede fra i dag, hvis det er muligt.

 

Der vil blive etableret nødpasning, det vil sige pasning af børn, hvor begge forældre varetager kritiske funktioner, og ikke kan finde anden pasningsmulighed, eller som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme ikke har mulighed for det. Kritiske funktioner omfatter på nuværende tidspunkt sundhedsområdet, det tekniske område, ældreplejen, politi og omsorg for socialt udsatte.

 

Hvis I ikke kan holde jeres barn hjemme i perioden fra mandag den 16. marts til fredag den 27. marts skal I tage telefonisk kontakt til Linda (40 21 54 05) for at aftale nærmere om behov for nødpasning. Dette skal gøres senest i morgen fredag den 13. marts klokken 10.00. I løbet af i morgen vil forældre, der har meddelt behov for nødpasning blive kontaktet i forhold til tilrettelæggelsen af nødpasning.

Hvis jeres behov for nødpasning ændrer sig i perioden kontakter I ligeledes Linda.

 

Kommunerne modtager løbende retningslinjer fra ministeriet og KL, og I vil ligeledes løbende blive orienteret på BørneIntra. Der kan komme præciseringer i forhold til hvilke børn, der er omfattet af mulighed for nødpasning. Ministeriet præciserer at bedsteforældre, som på grund af alder eller helbred er særligt sårbare over for corona-smitten, ikke bør passe børn.

Læs mere om hvordan I skal forholde jer, så I medvirker til at mindske udbredelsen af corona-smitten på www.coronasmitte.dk, som løbende opdateres.

 

Vi håber på jeres forståelse og samarbejde om håndtering af situationen med afsæt i sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

 

Med venlig hilsen

Birgit Lindberg

Sekretariats- og dagtilbudschef

Svendborg Kommune

Opslagstavle...

 •  

  Telefon numre til vores børnehus:

  Vuggeriet: 21 69 49 65

  Koglerne og spirerne: 21 51 67 88 

  Store: 21 24 82 61

  Linda: 40 21 54 05

  20-12-2019