BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Kildebækken

Engdraget 2, 5700 Svendborg.

Pædagogisk Teamleder Henriette Olesen: 30 63 92 81

Vuggestuen: 30 17 46 58

Troldestuen: 30 17 46 59

Alfestuen: 30 17 46 60

Skiftende billeder

 

En institution i bevægelse – fysisk og mentalt

 

    Tæt ved skov og strand, med plads til 46 børnehavebørn og 14 vuggestuebørn.

Vi har en stor og dejlig legeplads. Stier, træer, buske og en stor bakke inddeler legepladsen - skaber rum, så både vilde og stille lege har mulighed for at gro.  Legepladsen giver børnene mulighed for at udfolde sig, dele, konkurrere, optræde, hjælpe, og bruge deres fantasi.

 

Inde har vi legemiljøer, som er opdelt i temaer – lige nu er det: Bygge-, dukke-, køkken-,  stille- og tumlerum. Derudover leger de i gangen, i køkkenet ved  garderoberne og i værkstedet.   Mange steder har vi lagt tæpper  som ”små øer”, der indbyder til, at børn kan slå sig ned og lege.

 

Se vores pædagogiske læreplaner her.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder