BørneIntra v2.18

Egebjerg Ollerup Børnehus

Enghavevej 65762 Vester Skerninge

Tlf.: 2360 5198

Tlf 2.: 3017 4487

Velkommen til Ollerup Børnehus

Børnehaven tlf. 3017 4487

Vuggestuen tlf. 3017 4486

Pædagogisk teamleder Mette Ahnfeldt-Mollerup tlf. 2360 5198

Skiftende billeder

Ollerup børnehus er et aldersintegreret børnehus – med plads til 63 børnehavebørn og 16 vuggestuebørn.

 

I børnehaven arbejder vi funktionsopdelt, hvor der er forskellige læringsmiljøer i de forskellige rum. Børnene er tilknyttet en stue, men ud over samling, spisning og enkelte ture, så fungerer hverdagen på tværs af alle grupper.

 

Vuggestuen er delt i to spise grupper, og med andre små læringsgrupper i løbet af dagen.

 

En af vores store kompetencer i det pædagogiske arbejde er kommunikation, hvor vi bruger jeg sprog (jeg vil gerne… , hvilket betyder at jeg er okay og du er okay).

 

Vi formår, at se det enkelte barn som det er (ressourcer og udfordringer) vi respekterer og anerkender forskelligheder, at den enkelte kan have behov, som andre ikke har og omvendt – vi er ikke alle ens, så vi har alle brug for noget forskelligt. I praksis betyder det bl.a. at hvad der gælder for den ene ikke nødvendigvis gælder for en anden. Vi har tilegnet os viden om særligt sensitive og bruger forståelsen og tilgangen i arbejdet med alle børn. 

 

I hele huset arbejder vi meget med:

Inklusion, hvor vi finder det vigtigt og værdifuldt at alle børn er en del af et fællesskab, stort som småt. Vi hjælper og guider børnene, ved at være nysgerrig og fortælle, hvad vi vil have istedet for, hvad vi ikke vil have.

 

Vi prioriterer de sociale kompetencer højt, hvordan man bedst hjælper hinanden, taler ordentligt, hører efter, passer på tingene, er gode kammerater.

 

Vi arbejder med de lovbestemte læreplanstemaer, på den måde at vi har lavet et årshjul, hvor der målrettet arbejdes med hvert enkelt læreplanstema 2 måneder af gangen. Vel vidende at alle temaerne er i spil hele tiden.

 

Det er vigtigt for os, at vores arbejde foregår i et godt og konstruktivt samarbejde med Jer forældre. Ligesom samarbejdet personalet imellem er yderst velfungerende, med en god og smittende stemning.

 

Mange af vores timer tilbringer vi udenfor – hvor der hver dag er forskellige aktiviteter som lege, bål, værksted mm i gang.

 

Dette betyder bl.a. at vi får børn med højt selvværd, der i hverdagen er utrolig gode til at respektere hinandens forskelligheder, og selv formår at tage forskellige hensyn. Børn som er dygtige til at sætte grænse for sig selv, sige til og fra, og som ser og hjælper hinanden og er socialt opmærksomme.

 

I kan se vores pædagogiske læreplaner her.

 

Vi glæder os til at møde netop dig/Jer.

Seneste nyhed...

Pædagogisk læreplan

- i Ollerup Børnehus

Vi er i gang med at lægge vores pædagogisk læreplan på BørneIntra. I vil høre mere om det i begyndelsen af 2017.

I vil snart kunne se læreplan for Ollerup Børnehus ved at følge link her.

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag