BørneIntra v2.19

Sundbyøster Kobberbækken

Slotsvængevej 12-145700 Svendborg

Tlf.: 2499 5913

Hjertelig velkommen til Kobberbækken

Skiftende billeder

Kobberbækken er et børnehus der ligger i et naturskønt område op til skov og bæk.

 

Vi tilrettelægger vores pædagogiske arbejde efter børnegruppens behov og sammensætning. Vi har både vuggestue og børnehave. Vi arbejder bevidst med, at støtte børnenes tro på egen evner, ved at inddrage dem i hverdagssituationer og stille krav inden for nærmeste udviklings zone. Vi støtter børnene i at forstå egne følelser, behov og tanker om sig selv og andre. I vores læringsmiljøer har vi fokus på, at styrke børnenes udviklingsområder som sprog, motorik, social og følelsesmæssig udvikling. Vi er et dagtilbud, der har fokus på den tidlige indsats og det gode forældresamarbejde. Vores vigtigste opgave i Kobberbækken er altid børnene, deres trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vores tilgang er faglig mentaliserende, empatisk, nysgerrig, autentisk, anerkende og nærværende. Vi lægger vægt på at se barnets intentioner, at alle børn bliver set, hørt og forstået som dem de er, samt at alle børn er en del af et fællesskab.

 

I er hjertelig velkommen til, at besøg os.

Vi kan kontaktes på:

Vuggestuen Solstuen Sabrina, Lea og Payana Tlf. 29272369

Vuggestuen Mejsestuen Gitte, Jette og Maria Tlf. 29481888

Holsbøllsminde Tove, Michael og Susanne og studerende Tlf. 29241615

Svalestuen Helle og Thea  Tlf. 29481886

Månestuen Dorte og Anja Tlf. 21292126

Stjernestuen Maria og Karina/Louise Tlf. 21262173

 

Med venlig hilsen

Pædagogisk teamleder Heidi Bagge Risbjerg 24995913

Mail heidi.risbjerg@svendborg.dk 

Seneste nyhed...

Nyhedsbrev marts-april 2019

  Billede

Kære forældre.

Foråret er på vej mirabellerne blomstrer, den værste blæst har lagt sig og lyse aftner melder deres ankomst.

 

Her i Kobberbækken er vi fortsat i proces med, at forbedre vores legeplads. Vi har nu samlet vores ønsker, som efterfølgende sendes i udbud. Vi forventer at starte arbejdet i år. I den anledning får vi brug for jeres hjælp til vores årlige arbejdsdag d. 23-8-2019 kl. 14.00-17.30.

 

Vi har nu i knap to måneder prøvet, at hus syd går i hus Nord kl. 15.00 hver eftermiddag. Vi har evalueret på det og vil derfor fra på mandag først går fra hus Syd til hus Nord kl. 15.30. Det giver mere ro og tid til fordybelse. Hus Syd er åben til kl. 16.30, så I kan hente de sager (cykelhjelm, sovebamser, skiftetøj osv.) som I gerne vil have med hjem.

 

Vi har i hus Nord valgt, at går fra køkkenet efter morgenmaden, her går børnehavebørnene ned på stjernestuen. Her kan både I og vi nemmere hjælpe børnene i gang med dagen, de kan lege, tegne m.m. og der er mulighed for at vinke farvel med en voksen fra vinduet på stjernestuen. Vil jeres barn vinke selv fra døren, så gør I det:)

 

Der var stor tilslutning til vores fyraftensmøde på månestuen og vi glæder os til, at se forældrene til børn på stjernestuen og svalestuen onsdag d. 27-3-2019 kl. 16.00-17.00. Her får I mulighed for, at hilse på hinanden og høre om hvordan det går på stuen, samt hvilke planer vi har med jeres dejlige børn fra nu og frem til sommerferien.

 

I Holbøllsminde trives alle børnene godt, de nyder de store grønne omgivelser, nye udfordringer og muligheden for nye venskaber.

 

Vuggestuerne stor trives og arbejder med, at gøre det hyggeligt på stuen, de glæder sig især til flere faciliteter på legepladsen, der er målrettede vuggestuebørn.

 

Temaaften d. 3-4-2019 kl. 19-20.30 er aflyst pga. for få tilmeldte.

 

Personalenyt:

Payana er tilbage på fuldtid, hun vil gerne afprøve at være i børnehaven. Payana vil derfor være tilknyttet både stjernestuen og Månestuen fra nu og frem til sommer.

Det betyder, at Payana er savnet i vuggestuen, Maiken som allerede kender vuggestuebørnene vil fortsat have timer i vuggestuen og Sophie som er nyuddannet pædagog starter efter påske, hun vil også have timer i vuggestuen.

 

 

SOMMERFERIEN

I dag er det sidste mulighed for at melde jeres barn til ferie via kalenderen på forældre intra. Efterfølgende låses den og kun jeg kan melde ferie ind. I bedes gøre det senest i dag. Det er svært at planlægge personalets ferie når vi mangler svar fra 50 familier. Vi vil gerne prioritere, at vi holder sommerferie, når flest familier holder sommerferie. TAK for hjælpen.

 

God weekend

Venlig hilsen

Heidi Bagge Risbjerg

Pædagogisk teamleder Kobberbækken

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag