BørneIntra v2.19

Børnebyøster Kobberbækken

Slotsvængevej 12-145700 Svendborg

Tlf.: 2499 5913

Velkommen Kobberbækken

Skiftende billeder

Hjertelig velkommen til Kobberbækken.

 

Kobberbækken er et børnehus der ligger i et naturskønt område op til skov og bæk og med en stor legeplads. Vi er et børnehus med både vuggestue og børnehave. vi har plads til ca. 100 børn fordelt i 2 huse. 

Vi tilrettelægger vores pædagogiske arbejde efter børnegruppens behov og sammensætning. Vi arbejder bevidst med, at støtte børnenes tro på egen evner, ved at inddrage dem i hverdagssituationer og stille krav inden for nærmeste udviklings zone. Vi støtter børnene i at forstå egne følelser, behov og tanker om sig selv og andre. I vores læringsmiljøer har vi fokus på, at styrke børnenes udviklingsområder som sprog, motorik, social og følelsesmæssig udvikling. Vi er et dagtilbud, der har fokus på den tidlige indsats og det gode forældresamarbejde. Vores vigtigste opgave i Kobberbækken er altid børnene, deres trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vores tilgang er faglig mentaliserende, empatisk, nysgerrig, autentisk, anerkende og nærværende. Vi lægger vægt på at se barnets intentioner, at alle børn bliver set, hørt og forstået som dem de er, samt at alle børn er en del af et fællesskab.

I er hjertelig velkommen til, at besøg os.

Vi kan kontaktes på følgende telefonnumre:

 

Kontoret Tlf. 21292126

Vuggestuen v. Sabrina/Lea og Payana Tlf. 29272369

Vuggestuen v. Gitte/Jette og Maria Tlf. 29481888

Ældstegruppen v. Tove/Michael og Dorte/Susanne og studerende Tlf. 21262173

Mellemgruppen v.Louise/ Maria og Helle/Thea  Tlf. 29481886

 

Med venlig hilsen

Pædagogisk teamleder Heidi Bagge Risbjerg 24995913

Mail heidi.risbjerg@svendborg.dk 

Seneste nyhed...

Vi er nu igang med FOKUS

 

Forældreinformation om FOKUS - trivselsvurderinger i dagtilbud

I Svendborg Kommune er FOKUS igangsat for kommunale og selvejende dagtilbud med en forventning om, at vi via trivselsvurderinger tidligere får øje på, hvis et barn er i begyndende mistrivsel. Dette giver os mulighed for tidligere at give børn og forældre den nødvendige og mest hensigtsmæssige støtte.

I Sundhedsplejen vurderes barnet ved 2 måneder og ved 8 måneder. I dagtilbud vurderes barnet to gange årligt. I vil som forældre altid blive inddraget omkring jeres barns trivsel og udvikling.

I dagtilbuddet samles der op på trivselsvurderingen i Rambøll’s it-system, som Svendborg Kommune har indgået en aftale om sikker databehandling med. Dagtilbuds data om barnet slettes efter barnet er udmeldt og efter gældende regler i persondataloven. Det er de pædagogiske medarbejdere og den pædagogiske teamleder, der har adgang til it-systemet imens barnet er i dagtilbud.

Hvis et barn vurderes at være i fokus eller særligt fokus taler medarbejderne i dagtilbuddet altid med forældrene om vurderingen med det formål, i fællesskab, at tilrettelægge indsatsen i dagtilbuddet bedst muligt for barnet.

Når barnet skifter til skole mødes dagtilbud, forældre og kommende kommunale skole til en overgangssamtale for børn i fokus eller særlig fokus. Her videregiver forældre og dagtilbud relevante oplysninger om barnets behov til skolen og ser på konkrete aftaler, som skal give barnet en god opstart i skolen. Der overgår ikke data fra dagtilbud til skole om barnet.

Hvis barnet starter i et privat dagtilbud eller privatskole eller fraflytter kommunen, er det forældrene, der viderebringer relevant viden til det modtagende dagtilbud eller skole.

Har du spørgsmål til dit børnehus eller dagplejegruppes arbejde med trivselsvurderinger, er du altid velkommen til at kontakte den pædagogiske teamleder.

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag