BørneIntra v2.18

Østerdalen Eventyrhuset

Byvej 155892 Gudbjerg

Tlf.: 2948 1788

Velkommen til Eventyrhuset og Skovbørnehave i Gudbjerg

I Eventyrhuset har vi fokus på "aktive børn" og vores skovbørnehave. Her skaber vi læringsmiljøer hvor alle udviklingsområder kommer i spil og hvor vi skaber trivsel og udvikling for alle børn.

Skiftende billeder

Pædagogisk teamleder Susanne Kjær Andersen mobil: 29481788

Børnehaven: 29481789

Vuggestuen: 29481779

Skoven.     : 20316887

Seneste nyhed...

Kreativitet og krumspring

Temauger hvor vi arbejder med bevægelse og kreativitet.

I ugerne 37-38-39 har vi i østerdalen vores årlige fællesprojekt som i år omhandler kreativitet og bevægelse.

I vores hus har vi valgt at fordybe os i at udvikle nogle aktiviteter og lege som børnene er medskabere af og som efterfølgende vil leve videre på vores legeplads og i skoven.

 

Hvad vil vi med projektet:

 • At børnene er med til at skabe de nye lege.
 • At legene lever videre efter projektet.
 • At der bliver skabt nye legerelationer/fællesskaber.
 • At introducere børnene for Kreativitet og bevægelse og få en synlig kobling.

Hvad vil vi gøre i børnehaven:

 • Lave blandede børnegrupper, for at skabe nye relationer mellem både børn og voksne.
 • Hente materialer i lokalområdet.
 • Udvikle lege som vil bestå efter projektet.
 • Arbejde med det fælles tredje gennem legene.
 • Skabe flere sociale legerum på vores legeplads og i skoven.
 • Dagli opdatering på tavle i køkken.

Hvad kan i gøre derhjemme:

 • Spørge ind til hvad jeres børn har lavet i løbet af dagene.
 • Afprøve legene med jeres børn fredag i uge 39 til forældrekaffe.
 •  

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag