BørneIntra v2.19.1

VELKOMMEN TIL GUDBJERG BØRNEHUS

Skiftende billeder

Vi er et af dagtilbuddet Østerdalens seks børnehuse.

Gudbjerg Børnehus er skønt og centralt beliggende i Gudbjerg. Stokkebækskolen, afdeling Gudbjerg er vores nabo. Vi er et trygt, anerkendende, nærværende og integreret børnehus med vuggestue og børnehave. Vi har egen bus og anvender den dagligt til ture i skoven.   

Vi finder glæde i uderummet året rundt og er ude hver dag. Vi prioriterer højt, at børnene møder et anerkendende, ressourceorienteret og genkendeligt miljø, der er med til at stimulere og styrke børnenes trivsel og udvikling. Det er vigtigt for os, at alle børn oplever muligheder for individualitet samt mangfoldighed og at alle føler sig trygge og som en del af fællesskabet.

I Gudbjerg Børnehus anses et tæt samarbejde med forældre af stor betydning for, at skabe tryghed og sammenhæng i børnenes hverdag.

Vi værdsætter den nære dialog med forældrene samt den mere overordnede dialog på forældremøder og til husrådsmøder.

Vi har høj pædagogisk faglighed i alle vores aktiviteter samt vores dagligdag. Vi arbejder med afsæt i de styrkede pædagogiske læreplaner og tilrettelægger en udviklingsorienteret, stimulerende hverdag med fokus på leg, læring og relationer.

Vi arbejder ud fra et årshjul, hvor alle de seks læreplanstemaer er implementeret som et naturligt fundament for vores daglige pædagogiske virke.

I er altid velkommen til at kontakte os på tlf. nr. 29481788, hvis I ønsker yderligere oplysninger.

 

Seneste nyhed...

Orientering og handlevejledning vedr sygdom I Gudbjerg Børnehus

 

Kære forældre

Velkommen tilbage - jeg håber, at I har haft mulighed for at holde ferie eller fri her i sommer.

Der har i dag været forespørgsler fra forældre vedr. Børnehusets handlevejledninger ved sygdom.

Til dette kan jeg sige, at vi forsat følger vores instruks for håndtering af børn og ansatte med symptomer, der kunne være forenelige med COVID-19. Eksempelvis kan nævnes feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed.

Dette kan også være i hel mild grad.

Det er forsat gældende med, at børn skal være helt symptomfri i 48 timer.

Man vurderes syg, når der er symptomer på sygdom - også ved milde - og skal derfor blive hjemme fra dagtilbud.

Ovenstående beskrives i tidligere opslag fra 25. juni på intra under : Info for Børn og Unge Dagtilbudsområdet.

Jeg vil forsat bede jer om forståelse for, at vi følger instrukserne med udgangspunkt i, at vi vil passe rigtig godt på alle jeres børn.

Jeg har tilladt mig, at kopiere tidligere nævnt opslag fra 25.6.2020 i fald, at I ønsker uddybning. - og ellers vil jeg bede jer om at kontakte mig.

Med venlig hilsen Joan

 

Kære forældre

 

I dagtilbud arbejdes der stadig efter Sundhedsstyrelsens brede anbefalinger med forebyggelse af smittespredning af COVID-19.

 

Det betyder forsat, at hvis jeres børn har symptomer på sygdom, skal barnet blive hjemme. Også ved milde symptomer. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at egen læge kontaktes med henblik på eventuel test.

 

Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet materiale til dagtilbud og skole, der beskriver, hvordan eventuelle tilfælde af COVID-19 skal håndteres. Det kan I læse mere om i det vedhæftede brev, der indeholder information om:

  • Ferie i udlandet
  • Håndtering af tilfælde af COVID-19 i dagtilbud
  • Håndtering af tilfælde af COVID-19 i husstanden

 

Ligeledes er der udarbejdet en pjece til forældre, som kan findes her:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Tilf%C3%A6lde-af-covid-19-i-skole,-dagtilbud-mm/Info_foraeldre_dagtilbud_skoler_mm_A4.ashx?la=da&hash=394193D07134C748916F362EABA2F9DF1FF1D337

 

Du kan også læse uddybende info her.

 

Med venlig hilsen

 

Birgit Lindberg

Sekretariats- og dagtilbudschef

 

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag