BørneIntra v2.19.1

VELKOMMEN TIL GUDBJERG BØRNEHUS

Skiftende billeder

Vi er et af dagtilbuddet Østerdalens seks børnehuse.

Gudbjerg Børnehus er skønt og centralt beliggende i Gudbjerg. Stokkebækskolen, afdeling Gudbjerg er vores nabo. Vi er et trygt, anerkendende, nærværende og integreret børnehus med vuggestue og børnehave. Vi har egen bus og anvender den dagligt til ture i skoven.   

Vi finder glæde i uderummet året rundt og er ude hver dag. Vi prioriterer højt, at børnene møder et anerkendende, ressourceorienteret og genkendeligt miljø, der er med til at stimulere og styrke børnenes trivsel og udvikling. Det er vigtigt for os, at alle børn oplever muligheder for individualitet samt mangfoldighed og at alle føler sig trygge og som en del af fællesskabet.

I Gudbjerg Børnehus anses et tæt samarbejde med forældre af stor betydning for, at skabe tryghed og sammenhæng i børnenes hverdag.

Vi værdsætter den nære dialog med forældrene samt den mere overordnede dialog på forældremøder og til husrådsmøder.

Vi har høj pædagogisk faglighed i alle vores aktiviteter samt vores dagligdag. Vi arbejder med afsæt i de styrkede pædagogiske læreplaner og tilrettelægger en udviklingsorienteret, stimulerende hverdag med fokus på leg, læring og relationer.

Vi arbejder ud fra et årshjul, hvor alle de seks læreplanstemaer er implementeret som et naturligt fundament for vores daglige pædagogiske virke.

I er altid velkommen til at kontakte os på tlf. nr. 29481788, hvis I ønsker yderligere oplysninger.

 

Seneste nyhed...

Musik til Svend i børnehuset fra på mandag - Mini Diamant forløb til Rokketænderne

Fra på mandag starter to tiltag op i Børnehuset. Rokketænderne starter forløb op med Steffen, der hedder Mini Diamant - Steffen skriver ud til jer forældre snarest - og I resten af huset vil der være musikforløb - se nedenstående skriv fra Musikskolen.

Venlig hilsen Joan

Kære forældre til børn i Eventyrhuset Gudbjerg

Nu kommer Svendborg kommunes satsning på musik og kreativitet ”Musik til Svend fra

0-5” ud til jeres børn. Fra uge 48 til uge 8 vil børnene modtage undervisning i sang,

bevægelse og rytmik af Randi Christoffersen fra Svendborg Musikskole.

Undervisningen kommer til at ligge om mandagen kl. 9.00-11.15.

Musikundervisningen er med til at styrke børns kreative, sproglige og motoriske udvikling

samtidig med, at den underbygger deres sociale færdigheder. Jo tidligere børnene starter,

desto bedre er udbyttet. Derfor er det vigtigt med en tidlig satsning for at få den størst mulige

positive effekt på børnenes udvikling.

Derudover er musik sjov og glæde, og har, som vi alle ved, en kæmpe værdi i sig selv.

Alle børn i alderen fra 0 til 5 år bliver tilbudt at deltage i to forløb. Et når de er mellem 0 og 2

år og ét når de er mellem 3 og 5 år. Musikskolen kommer rundt til alle dagtilbud, til dagplejere

og institutioner, og tilbyder børnene musikundervisning med sang, bevægelse og rytmik.

Randi Christoffersen

Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte Musikskolen.

Desuden kan I læse om Svendborg Musikskole på: www.svendborgmusikskole.dk

Venlig hilsen

Svendborg Musikskole

Svendborg Musikskole

Musikkens Hus ~ Svinget 3~ 5700 Svendborg ~ 62 23 30 90 ~ www.svendborgmusikskole.dk ~ musikskolen@svendborg.dk

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag