BørneIntra v2.17

Egebjerg Kirkeby Børnehus

Assensvej 165771 Stenstrup

Tlf.: 2948 1833

Tlf 2.: 2948 1835

Velkommen til Kirkeby Børnehus

Skiftende billeder

 

Kontakt til Børnehuset :

Kerne stuen  : 29 48 18 35

Havestuen    : 29 48 18 34

Solstuen       : 29 65 72 47

Vuggestuen  : 51 54 59 51

 

Pædagogisk teamleder Tove Hedegaard Rasmussen 29 48 18 33

mail: tove.h.rasmussen@svendborg.dk

 

Kirkeby Børnehus har eksisteret siden 1980 og siden 1.1.2011 er Kirkeby Børnehus en del af Egebjerg, som består af 4 børnehuse. Børnehuset har i 2014/15 gennemgået en større ombygning og udvidelse.

Kirkeby børnehus rummer ca 70 børnehavebørn, 14 vuggestuebørn og deres familier samt engagerede personaleteams.

Kirkeby børnehus har produktionskøkken og forældretilvalgt madordning.

 

Børnehuset er funktionsopdelt med basisgrupper i henholdsvis vuggestue- og børnehaveafdeling med fælles modtagelse om morgenen.Børnehusets pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i overskriften " fra jord til bord". Det betyder ,at vi dagligt laver mad og gerne sammen med børnene, dyrker en større urtehave samt passer vore dyr ,som for øjeblikket er får, høns og kaniner. Udendørsområdet er på 2½ td. land. Der er bl.a bålområde - cykelbane - stor sandkasseområde med tilhørende vandarrangement  samt stor "tipimark" med tipitelt og "jungle"- agtig natur .

Indretningen i uderummet byder på  masser af gode gemmesteder ,giver stor mulighed for at styrke børnenes sansemotoriske udvikling og  appellerer til udfordringer, oplevelser og nysgerrighed.

1.8.2015 åbnede vuggestuen og i vuggestuegruppen er der særligt fokus på at skabe pædagogisk nærvær præget af  omsorg og opmærksomhed  på relationen til det enkelte barn. I vuggestuen er der  indrettet egen legeplads  samtidig med mulighed for at udfordre det øvrige uderum i Børnehuset.

 

I kan læse mere om  vores pædagogiske grundlag og praktiske oplysninger under  "Velkommen" - i venstre side af  denne hjemmeside.

I kan se vores pædagogiske læreplaner her.

 

   Vi glæder os til at vise dig vores børnehus !

Seneste nyhed...

Uge 14

 • Velkommen tilbage fra påskeferie. Forhåbentlig nogle gode dage sammen med venner og familie. I altfald en påske som bød på dejlig, varm solskin og masser af flot snevejr og sikkert også masser af påskeæg.
 • Nu ser vi fremad mod forår og starter med at byde velkommen til nye børn og familier
 • Noah ( Adams lillebror) og Josefine starter i børnehaven på Kernestuen
 • Sophia starter i vuggestuen
 • Gaia og Solomia flytter fra vuggestue og til  Havestuen.Velkommen til børn og forældre
 • Tirsdag starter overgangsarbejde for kommende skolebørn, det betyder at Solstuen hver tirsdag er på fællestur med kommende skolebørn fra Stenstrup børnehus
 • Susanne har ferie i denne uge - Helle H vikar
 • Hanne har  pr.1.4. ændret ansættelsestimetal, så Hanne fremadrettet er ansat 32 timer pr. uge. Randi vil være  lidt flere timer i Kernestuen.
 • Grundet øget børnetal får Tina også flere timer, således vil Tina nogle morgner være tilknyttet Kernestuen. Michael vil være på Havestuen nogle dage om ugen i de næste uger.
 • tirsdag d.3.4. er Tina Gustavsen, fremskudt socialrådgiver tilstede i huset kl.13.00-16.00
 • Solstuen tilbyder forældresamtaler tirsdag og torsdag eftermiddag og onsdag d.4.4. er der forældremøde for KOMMENDE skolebørn på skolen kl.17.30-18.30
 • vuggestuen tilbyder forældresamtaler fredag d.6.4.
 • Så vil jeg lige minde om at vi har arbejdsdag lørdag d.21.4. En dag hvor forældre, børn og personale mødes og sammen laver en masse praktiske opgaver og samtidig med plads til socialt samvær.Det plejer at være rigtig hyggeligt og  med flot fremmøde. En kæmpehjælp for personalet og til STOR gavn for jeres børn. Mere om det senere.
 • Vores AKTIVE HUSRÅD har også bestemt, at de vil prøve at indhente sponorater til indkøb af en ny rutsjebane , så det er spændende om der er virksomheder eller privatpersoner, der vil bidrage til at at vores legeplads igen får en rutsjebane. Det savner børnene ialt fald.Mere info snart, men sæt x i kalenderen og tænk over evt. mulige sponsorer.Samtidig søger vi forskellige fonde. Det er nødvendigt,da der pt ikke er økonomisk råderum  i egen budgettildeling til indkøb af større legepladsredskaber.
 • Og så er lockout udskudt foreløbig 14 dage. Vi håber på en løsning inden da.

Opslagstavle...

 •  

  Aktionslæringsforløb- Vuggestuen

  Se her eller klik ind på hjemmesiden og via Pædagogiske læreplaner

  03-03-2018
 •  

  Aktionslæringsforløb: Garderoben som læringsmiljø- Børnehaven

  Se her eller klik ind på hjemmesiden og videre via Pædagogiske læreplaner

  Hilsen Tove

  03-03-2018
 •  

  Aktivitetskalender 2018

  kan læses her

  09-11-2017