BørneIntra v2.19

Børnebyøster Paraplyen

Marslevvej 15700 Svendborg

Tlf.: 24995913

Velkommen til Paraplyen

Billede

 

Pædagogisk teamleder Heidi Bagge Risbjerg 24995913. 

Græsstuen 29481810. Ballonstuen 29481811. Vuggestuen 29481812

Paraplyen er et integreret dagtilbud med en børnehavegruppe på ca.40 børn og en vuggestuegruppe på 14 børn.

Vi er et børnehus som værdsætter livsglæde, fordybelse, mangfoldighed og fællesskab. Vores ønske er, at alle børn og forældre får en oplevelse af at blive set, hørt og forstået i et trygt og fagligt miljø med fokus på børnefællesskaber.

Paraplyen er kendetegnet ved en høj grad af forskellige etniske kulturer, som på utallige fantastiske måder folder sig ud i det gode børneliv. Vi holder derfor fast i de traditioner, kulturelle værdier og normer som Paraplyen repræsenterer, til stor glæde for både børn og voksne.

I Paraplyen skal det enkelte barn føle sig set og anerkendt. Det sker ved, at der i børnehuset skabes et godt og trygt børneliv, hvor det enkelte barn har mulighed for at eksperimentere og fordybe sig.

Den enkelte medarbejder skaber nærvær, og drager omsorg for det enkelte barn og gruppen via handlinger. Vi skaber rammer for udvikling og leg, så hvert enkelt barn bliver en del af et fællesskab og understøttes i, at etablere og vedligeholde venskaber.

Dagligdagen i Paraplyen tager udgangspunkt i en kombination af spontane og planlagte aktiviteter, ud fra børnegruppens sammensætning og det enkelte barns aktuelle behov.  

Se vores pædagogiske læreplaner her

 

Seneste nyhed...

Nyhedsbrev oktober 2018

  Billede

Kære forældre.

 

Efteråret er over os, træerne er så småt ved at skift farve. Det er vigtigt, at børnene har tøj med der passer til vejret, da vi er ude hver dag.

 

Vi er godt igang med Fokus.

 

Fokus er en model der sikre, at alle børns trivsel er i særlig og systematisk fokus to gang om året. Modellen har til hensigt at opkvalificere alle fagprofessionelle, der møder 0-6 årige og deres forældre, så vi sammen har et skærpet fokus på den generelle trivsel hos alle børn. Er jeres barn i fokus inviteres I til vækstmøde. Et vækstmøde tager udgangspunkt i det der går godt, og sammen ser vi på hvornår barnet kan være udfordret, vi ser på muligheder og laver aftaler, der giver mening for barnets udvikling og trivsel.

 

D. 10-10 har vi forældremøde her i Paraplyen. Vi kommer forbi emnerne:

-  sproglig udvikling og hvordan I som forældre støtter jeres barns sproglige udvikling

- Selvhjulpenhed, hvordan støtter de voksne der er omkring barnet, barnets  tro på egne evner?

- Aktive børn i dagtilbud, de 5 gazellehop

Derefter er vi på stuerne og høre hvordan vi her i Paraplyen arbejder med ovenstående emner.

Til sidst samles vi og bestyrelsen fremlægge om valg af frokostordning. Det er nemlig blevt tid til afstemning om frokostordning. Valget starter d. 10-10 I vil modtage en stemmeseddel pr. barn information følger til forældremødet.

 

Her i Paraplyen er hverdagen præget af gode pædagogiske aktiviteter, der er liv og glade dage. I forbindelse med aktive børn har vi spurgt børnene om hvor de aldrig leger. Et par af drenge fortæller de altså aldrig leger på kontoret:)

 

Vi glæder os til at se jer alle til vores forældremøde.

 

Venlig hilsen

Personalet i Paraplyen

 

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag