BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Børnegården og udflyttergruppen Skovmøllen

Vi er et aldersintegreret dagtilbud med børn fra hele verden i alderen fra 0-6 år og her bydes hele familien velkommen.

  • Vi er selvejende med maksimal forældreindflydelse.

  • Vi er fysisk placeret i to huse, i Byparken og udegruppen på Skovmøllen.

  • Vi har børnetid, hvor børn og pædagoger ikke forstyrres.

  • Vi har primærpædagogik, hver familie har en fast pædagog.

  • Vi har en struktureret hverdag med forudsigelighed.

  • Vi tror på omsorg, nærvær og anerkendelse af alle store som små.

  • Alle er velkomne hos os.

 

Se vores pædagogiske læreplaner her.

Seneste nyhed...

Projekt "Tidlig indsats" en lærerig termaaften i Fyrtårnet

Så havde vi endnu en gang en lærerig aften sammen i Fyrtårnet, ca. 50 medarbejdere var samlet i Mariasøstrenes Børnehus, hvor emnet var at arbejde med relationer.

  Fyrtånets medarbejdere til temaaften.

Audhild Hagen Juul og Anne Marie Bisgaard fra projektet "Tidlig indsats" var aftenens oplægsholdere og introducerede os for et amerikansk program for forældre og personale " Circle of security". - En behandlingsmetode, der har til formål at fremme en god og tryg tilknytning mellem barn og omsorgsperson. Metoden kan også  bruges af det pædagogiske personale i vuggestuer og børnehaver som forebyggende intervention.

Vi havde en spændende aften, hvor vi fremover skal huske, at vi har verdens vigtigste andenplads i et barns liv !!

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag