Skoleparathed vedr. førskolebørn med dansk som andetsprog.

 

Vi har udarbejdet et skema (se i menuen) i tæt samarbejde med skolerne, der kan anvendes efter behov af alle pædagoger, der beskæftiger sig med førskolebørn med anden etnisk baggrund end dansk.

De fleste forældre med anden etnisk baggrund end dansk, lægger særlig stor vægt på skolestarten, så det er nødvendigt nøje at forklare, at dagtilbud er det første led i kvalificering til en vellykket skolestart. Tjeklisten kan bruges som samtaleemne til en forældresamtale vedr. barnets kommende læring inden for skoleparathed.

 

 

”Tjeklisten” er relateret til dagtilbudsformålsparagraf 7 stk. 5.: "Stk.5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skolen ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud."

 

 

 

 

 

 

I praksis fungerer det således:

Stuepædagogen indkalder de enkelte forældre til samtale, i september / oktober måned, hvor man gennemgår barnets aktuelle potentialer og kompetencer med henblik på dets kommende skolestart. I forbindelse med forældresamtalen udfyldes skoleparathedsskemaet og eventuelt tjeklisten her.  I juni måned følger derefter en opfølgning. Hensigten er, at dagtilbud i tæt samarbejde med forældrene støtter barnet i tilegnelsen af de kompetencer, der kræves i skolen. Tjeklisten har vist sig at være et godt og detaljeret redskab i dialogen med forældrene omkring overgang fra dagtilbud til skole. Det tydeliggør for forældrene, hvad barnet kan eller endnu ikke kan, og hvordan vi kan sætte ind over for eventuelle manglende kompetencer.

vh. Interkulturelt Team