Skoleparathed vedr. førskolebørn med dansk som andetsprog.

 

Vi har udarbejdet et skema (se i menuen) i tæt samarbejde med skolerne, der kan anvendes efter behov af alle pædagoger, der beskæftiger sig med førskolebørn med anden etnisk baggrund end dansk.

De fleste forældre med anden etnisk baggrund end dansk, lægger særlig stor vægt på skolestarten, så det er nødvendigt nøje at forklare, at dagtilbud er det første led i kvalificering til en vellykket skolestart. Tjeklisten kan bruges som samtaleemne til en forældresamtale vedr. barnets kommende læring inden for skoleparathed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I praksis fungerer det således:

Dagtilbud indkalder de enkelte forældre til samtale. Her gennemgår man barnets aktuelle potentialer og kompetencer med henblik på dets kommende skolestart. I forbindelse med forældresamtalen udfyldes skoleparathedsskemaet og eventuelt tjeklisten her. Tjeklisten vil så vise hvad barnet skal øve sig på mht. til kommende skolestart. Det aftales så med forældrene hvilken indsats de skal lave i hjemmet, og hvad børnehaven kan gøre ift. at styrke barnets udfordringer. Der aftales et opfølgnede møde for at evaluere indsatsen, samt justere tiltagene. Derforuden anbefales det at stuepædagogne har løbende korte "garderobe" samtaler om de aftaler man har indgået. Det anbefales at indkalde forældrene ca. 1 år før skolestart, så alle parter har tid til at tilegne sig kompetencer. 

 

Hensigten er, at dagtilbud i tæt samarbejde med forældrene støtter barnet i tilegnelsen af de kompetencer, der kræves i skolen. Tjeklisten har vist sig at være et godt og detaljeret redskab i dialogen med forældrene omkring overgang fra dagtilbud til skole. Det tydeliggør for forældrene, hvad barnet kan eller endnu ikke kan, og hvordan vi kan sætte ind over for eventuelle manglende kompetencer.

 

”Tjeklisten” er relateret til dagtilbudsformålsparagraf 7 stk. 5.: "Stk.5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skolen ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud."

vh. Interkulturelt Team