Om Interkulturelt Team

 

 


Interkulturelt Team er et tværfagligt team, der har til formål at understøtte børn, unge og deres forældre omkring deres inklusion og integration i det danske samfund.

 

Teamets medarbejdergruppe består af