Interkulturelle pædagoger

 

Overblik over indsatser

 

Interkulturel indsats fra Interkulturelt Team

I stadig flere pædagogiske sammenhænge er det hverdag at skulle forholde sig til en mangfoldighed af sprog, kulturer, etniciteter og en øget forskellighed af væremåder og tænkemåder. Dette fordrer viden om dansk som andetsprogs-tilegnelse, viden om forskellige kulturer og evnen til interkulturel kommunikation. Man kan
kalde det, at praktisere Interkulturel Pædagogik. Denne pædagogiske faglighed understøttes i Svendborg Kommunes Dagtilbud af Interkulturelt Team.

Interkulturelt Teams interkulturelle pædagoger har viden om og erfaring i at arbejde pædagogisk med målgruppen af børn, unge og familier med anden etnisk baggrund end dansk indenfor fokusområdet

 

Konkrete indsatser

Interkulturelle pædagoger arbejder med udgangspunkt i ovenstående indsatsområder - sprog, inklusion og forældresamarbejde.

Dette arbejde kan vise sig i form af konkrete indsatser. Disse aftales løbende med udgangspunkt i det enkelte børnehus´s behov.

Interkulturelt Team har udarbejdet en tilbudsvifte der indeholder inspiration og eksempler på konkrete indsatser.

 

Billede:

Tilbudsvifte

 

 

 

 

 

 

Siden er under redigering ( juni 2019)