Vi ønsker at skabe et hus, hvor værdier som trivsel, engagement, tillid, omsorg, fordybelse, anerkendelse og humor skal kendetegne en god dag i Skovlinden.

                                                                        

I Skovlinden er vi ca. 60 børnehavebørn, hvoraf de 14 pladser er til børn med særlige behov og 28 vuggestuebørn, hvoraf 4 pladser er til børn med særlige behov. Både vuggestue – og børnehavebørn er inddelt i grupper med fasttilknyttede voksne.