Den overordnede pædagogiske linje i skovlinden er social inklusion. Det betyder, at alle børn har ret til at være en betydningsfuld af minimum et fællesskab, at forskellighed ses som en ressource samt, at børn lærer gennem social deltagelse. Det er vigtigt for børnene at have flere forskellige fællesskaber at være en del af.

Derfor vægter vi både fællesskabet i de faste grupper, fællesskaber på tværs af gr. samt store og små fællesskaber alt efter, hvad vi mener det enkelte barn trives bedst i. Ligeledes vægter vi en balance mellem planlagte aktiviteter og spontanitet. Det vi er sammen om i grupperne er ex ture ud af huset eller maddage.

 

Tirsdage og torsdage er værksteddage, hvor vi arbejder funktionsopdelt i forskellige værksteder. Børnene fordeles sammen med de voksne på tværs af grupperne i huset i forskellige værksteder. Det kan f.eks. være: musik, bevægelse, sløjd, kunstnerisk udfoldelse, natur, hvor børnene får øje på nye legekammerater og nysgerrigheden til at lære nyt vækkes.

Fredag er der fællessamling, hvor hele huset er sammen om en aktivitet. F.eks. musik, bevægelse, eventyrfortælling.