Det er vigtigt, at I siger goddag og farvel til en voksen, så vi ved hvilke børn, der er i huset.

 

Ved fridage eller sygdom vil vi gerne orienteres.

 

Det er et stort ønske fra os, at børnene er afleveret inden 9, hvor vi hver dag holder samling. Det forstyrrer nemlig rigtig meget, når et barn kommer midt i samling. Om fredagen er der fællessamling for alle børn kl.9, og kommer I senere skal børnene blive i Hjerterummet med en voksen fra børnehaven.

 

Eventuelle beskeder ex om andre henter skrives i kalender i enten vuggestuen ell. børnehaven.

 

Efter eftermiddagsmad har vi siesta i børnehaven. Børnene har brug for ro og hvile. Alle har en pude og et tæppe og ligger på en fast plads i eget grupperum. Siestaen varer 15-20 min.