Ryttergården er et kommunalt dagtilbud, der ligger i Svendborg Vest med skoven som nærmeste nabo, og er et af 6 børnehuse, der tilsammen udgør Område Vesterlunden.

 

Vi bor i en renoveret landbrugsejendom fra år 1900. Den gamle lade og stald er revet ned, og der er bygget to tidssvarende længer indeholdende en vuggestuegruppe med 14 børn, en børnehavegruppe "Gården" med 26 børn og en busbørnehavegruppe "Globussen" med 16 børn. I det oprindelige stuehus er der en motorcykelklub og en fotoklub.

 

Vi har en stor dejlig gammel have med mange forskellige legetilbud. Der er f.eks. bålsted, overdækket sandland, gynger, klatretræer, cykelsti, 2 geder og et par høns.

 

I Ryttergården prioriterer vi udeliv. Hver dag er vi ude i naturen. De skiftende årstider bliver en naturlig del af børnenes liv. Vi ønsker, at børnene får oplevelser i, erfaring med, kendskab til og respekt for naturen, og det opnås bedst ved at være ude i den og bruge den. Udenfor er der mange rum, hvor der bl.a. er plads til nysgerrighed, fordybelse og motorisk udfoldelse. Bålstedet er for vores børnehavebørn et naturligt samlingssted, hvor de f.eks. også kan sidde stille og roligt og snitte med knive.

 

Vi ønsker at give børnene en hverdag præget af leg, og at børnene oplever sig set og anerkendt af de andre børn og voksne. Barnet søger selv udfordringer, hvis rammerne er til stede, for legen er sjovest og mest udviklende og lærerig, når den er tilpas udfordrende. De voksnes opgave er at skabe et inspirerende læringsmiljø, at skabe samhørighed og livsglæde hos den enkelte og i fællesskabet, at gå foran, bagved og ved siden af.

 

Dagen skal fyldes med mange forskellige og alsidige tilbud og oplevelser. Vi ved, hvilke erfaringer, det enkelte barn har brug for senere i livet, så jo mere nuancerede tilbuddene er - jo mere alsidig udvikling får barnet. Vi ser det som vores opgave, at børnene får mange kompetencer, mange færdigheder og har fået mange forskellige oplevelser, når de forlader os for at gå videre i skolen.