I Nordlyset er vores holdning at hvert barn udvikler sig individuelt og de at 6 udviklingsområder griber ind i hinanden. Vi ser vores aktiviteter som udviklingsrum, der er samtidigt indeholder flere af de 6 udvkilingsområder.

 

Det sproglige

Det personlige indre

Det musiske

Det kropslige

Det logiske-matematiske

Det sociale

 

En tur i skoven kan på den måde både indeholde det logisk matematiske( tælle åre-ringe i en træstub). Det kropslige, når der klatres på stammer. Det sociale når børnene holder hinanden i hånden, får fælles oplevelser. Det indre personlige når barnet fx overskrider egne grænser ved at holde en bille m.m