Vi har et forældreråd, som mødes ca. 4 gange om året. Rådet kan drøfte aktuelle emner, som forældre eller personalet har foreslået.