Kl. 6.30 - 7.30.

Er der mulighed for morgenmad. Det vil være en medarbejder fra vuggestuen der åbner. Kl. 7.00. møder den første medarbejder fra

børnehaven ind og Alfestuen åbnes.

 

KL. 7.30.

Møder næste medarbejder ind, så vil Troldestuen også åbne. Hvis vejret er til det, vil vi måske gå ud allerede her.

 

KL. 9.00.

Vi holder samling, hvor vi snakker om forskellige ting, eks. dagens gang, synger m.m., samt spiser vores frugt/grønt. Det er vigtigt at jeres børn kommer inden samling kl. 9.10 eller efter. kl.9.40

 

KL. ca. 9.40

Her vil oftest foregå nogle aktiviteter ofte opdelt i mindre grupper, f.eks. ture ud af huset, forskellige værkstedsaktiviteter, skiftende teamer, krop og bevægelse og lignende. Andre dage leger vi ude eller inde.

 

Kl.ca. 11.00.

Spiser vi madpakker i spisegrupperne, ude eller inde, alt efter vejret. Der vil blive serveret vand til maden. Udenfor drikker børnene af deres egne drikkedunke.Efterfølgende er det legetid, som regl ude. Her vil personalet have tid til pauser, møder og praktiske gøremål. Vi vil forsøge at imødekomme evt. behov for en middagssøvn i det omfang, det kan lade sig gøre.

 

KL. ca. 14.00

Eftermiddagsmad, spises i spisegrupperne, ude eller inde. Efterfølgende er det legetid, ude eller inde.