Håndbog for elever, praktikvejledere og praktikansvarlige

- ét fælles arbejdsredskab

Det er her, at du finder praktiske informationer om regler, rammer og retningslinjer for pædagogisk assistent elever i Svendborg Kommune.

 

Ansættelse

Arbejdskraftværdi

Arbejdsskade

Arbejdstid

Befordring

BørneIntra

Bøger

Ferie

Intranet

Løn

Mødepligt

Prøvetid

Fravær

 

Praktikken

Arbejdsvilkår og forventninger i praktikken

Mål for praktikken

Information – praktiksteder og praktikvejledere Praktikvejlederens opgaver

Praktikerklæring

Skole- Praktikplaner
 

Særlige vilkår for unge under 18 år

 

 

Venlig hilsen

Majbritt Kjærulff
Uddannelsesansvarlig for pædagogisk assistent elever i Svendborg Kommune


Svendborg Kommune
Børn, Unge, Kultur og Fritid
Sekretariat og Dagtilbud
Centrumpladsen 7, 1. th.
5700 Svendborg

bu@svendborg.dk

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Siden er senest ajourført 22. november 2018