Selvejende dagtilbud

I Svendborg Kommune er der fire selvejende dagtilbud. De har dannet et forpligtende netværk, som de har valgt at kalde Fyrtårnet. Alle selvejende dagtilbud har indgået 
partnerskabsaftale med Svendborg Kommune. Her er samarbejdet med de enkelte selvejende dagtilbud beskrevet nærmere.

Partnerskabsaftaler, tillæg og netværkskontrakt kan ses her.


De fire dagtilbud har hver sin bestyrelse med egne vedtægter. Bestyrelserne i de selvejende dagtilbud har en videre kompetence end medlemmer af forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud, herunder arbejdsgiveransvar og det økonomiske ansvar.


Opskrivning til et selvejende dagtilbud sker via Digitale Pladsanvisning, på samme måde som til et kommunalt dagtilbud. Link til Digitale Pladsanvisning ses på www.dagtilbudisvendborg.dk.
 

Fyrtårnets fire dagtilbud har tilsluttet sig "Mission og fælles refernceramme" samt "Faglighedsblomsten". Det er grundlag for det pædagogiske arbejde i alle kommunale og selvejende dagtilbud.
 

Se også www.fyrtaarnet.svendborg.dk.


  Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave www.fyrtaarnet.svendborg.dk  Fyrtårnet Mariasøstrenes Børnehave www.fyrtaarnet.svendborg.dk