Feriesamling i Vesterlunden 2020

Forældrebestyrelsen i Vesterlunden har besluttet, at der holdes feriesamling fredag efter Kr. Himmelfartsdag, i uge 29 og 30 samt i dagene omkring jul og nytår.
Grundlovsdag og juleaftensdag holdes lukket, jvf. Vejledning til Dagtilbudsloven, Kapitel 9.3.3.

Det tilstræbes, at der kommer en voksen med fra de børnehuse, der har børn i feriesamling; dog således at bemanding og antal børn står i et rimeligt forhold. Ændringer kan forekomme. Det besluttes hvilket børnehus, feriesamlingen afholdes i, ud fra hvor mange børn der er tilmeldt feriesamling i hvert enkelt børnehus.

 

 

Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
22. maj

Grundlovsdag

5. juni *

Sommer

Uge 29

Sommer

Uge 30

Jul

24. december *

Jul - Nytår

Uge 52

Kernehuset

Tilbud om feriesamling i

et børnehus Vesterlunden.

Lukket

Tilbud om feriesamling i et børnehus.
Hus vælges senere afhængigt af antal tilmeldte børn pr. hus.

Der kan dog ske ændringer pga. corona-situationen.

Lukket

Tilbud om feriesamling i
et børnehus i Vesterlunden.

Kildebækken
Nordenvinden

Nordlyset

Ryttergården
Skovlinden

* I henhold til Dagtilbudsloven er kommunerne ikke forpligtet til at stille alternativ plads til rådighed.