Måned/År

2010

6. januar

 • Børnetopmøde 2010

3. februar

 • Nyt børnehus i Gudme, Norddalen
 • Udvidelse af Humlebien i Børnebyøster
 • Om- og tilbygning af Pilehuset i Ovinehøj
 • Madordning - Orientering om udfordringsretten samt status på indførelse
 • Revidering af visitationsprincipper dagtilbud
 • Nye principper for ressourcetildeling til dagplejen
 • Kriterier for lukkedage i dagtilbud
 • Køb af pavilloner – anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb (lukket)
10. februar
 • Udvidelse af Humlebien i Børnebyøster
 • Revidering af visitationsprincipper dagtilbud
 • Køb af pavilloner – anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb (lukket)

3. marts

 • Godkendelseskriterier for etablering af privat dagpleje

7. april

 • Revurdering af ophør af udvidet åbningstid i dagtilbud
 • Orientering om implementering af IT-systemet ProKap
 • Revurdering af de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet
 • Udvidelse af Humlebien i Børnebyøster
 • Kvalitetsrapport dagtilbud. Orientering om udfordringsretten
 • Byggesag Mariasøstrenes Børnehus, til- og ombygning

5. maj

 • Privat dagpleje – etableringsmuligheder og tilskud
 • Tidlig forebyggende indsats
 • Specialbarn i Svendborg Kommune - Orientering

15. juni

 • Regnskab 2009 for de selvejende dagtilbud
 • Benchmark på dagtilbudsområdet
 • Oplæg til udmøntning af eventuelle besparelser på dagtilbudsområdet
 • Tidlig forebyggende indsats på dagtilbudsområdet
 • Revurdering af de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet
 • Fleksibel frokostordning i dagtilbud – revurdering af økonomiske principper for indførelse
 • Fleksibel frokostordning i dagtilbud – madordning på deltid
 • Privat leverandør af dagpleje
 • Godkendelseskriterier for etablering af privat dagpleje

Juli

Ingen møder

August

Ingen sager fra dagtilbudsafdelingen

1. september

 • Slutevaluering og midtvejsevaluering af omorganisering ad dagtilbud – Orientering
 • Fysisk maksimum i dagtilbud
 • Fleksibel frokostordning i kommunale og selvejende dagtilbud
 • Pavilloner på dagtilbudsområdet
 • Pavilloner på dagtilbudsområdet

6. oktober

 • Tilpasning af dagplejen Nord/Vest og dagplejen Syd/Øst
 • Orientering om ændret anvendelse af GL. Nyby Naturbørnehave, Børneøen Tåsinge
 • Børnely – Godkendelse af endeligt regnskab
 • Udvidelse af legeplads ved Kernehuset

3. november

 • Visitationsprincipper dagtilbud
 • Etablering af to vuggestuegrupper udenfor Svendborg by

1. december

 • Lovpligtig anmeldt tilsyn på private dagtilbud

Link til referater på hjemmesiden

Briejb/14-4723